Časté otázky pre produkt MEMO

Všeobecné (3)

Podľa vyhlášky 218/2018 účinnej od 1. 8. 2018, znalec a prekladateľ môže od zadávateľa požadovať paušálnu náhradu hotových výdavkov za vyhotovenie:

  • znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu v listinnej podobe vo výške 2,66 eura,
  • prvých 100 znaleckých úkonov alebo prekladateľských úkonov v kalendárnom roku v elektronickej podobe vo výške 4,66 eura,
  • každého ďalšieho úkonu v tom istom kalendárnom roku v elektronickej podobe vo výške 2,83 eura.

Počet vyhotovených úkonov je v programe pevne stanovený na jeden. To znamená, že si vyberiete jednu z troch možností uvedených vyššie.

Pri vyhotovení úkonu v listinnej podobe môžete navyše zadať nasledujúce položky:

  • vyhotovenie čiernobieleho listu znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu v listinnej podobe vo výške 0,10 eura za formát A4 a 0,20 eura za formát A3,
  • vyhotovenie farebného listu s grafickým obsahom znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu v listinnej podobe vo výške 0,83 eura za formát A4 a 1,66 eura za formát A3.

Pre správne fungovanie programu MEMO pod OS Windows Vista je nutné dodržať nasledovné pokyny:

  • Inštaláciu programu MEMO je potrebné vykonať ako administrátor resp. užívateľ, ktorý má prístup na zapisovanie do adresára Program Files.
  • Pod OS Windows Vista nie je funkčný hardvérový kľúč do LPT portu. Program MEMO sa spúšťa cez softvérový kľúč tzv. kód pre dočasné spustenie. Tento kód dostane užívateľ od výrobcu po nadiktovaní čísla generovaného programom (číslo Vám vypíše program MEMO pri spúšťaní – otváraní).

Áno. Vo formulári Pridaj zadávateľa sa kliknutím na lupku dostanete do číselníka, kde si môžete priamo zadať, zmeniť alebo vymazať PSČ a mesto. Takto upravené údaje už ostanú uložené v programe pre budúce použitie.

Previous

Next

KROS
Copy link