Verzie programu OLYMP

OLYMP 20.70

Top novinky verzie 20.70

>

Legislatíva

 • Sprístupnená zložka mzdy 272 – odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat) pre rok 2020.
 • Nová zložka mzdy 990 príspevok z ÚPSVaR, ktorú je možné použiť v prípade, že zamestnávateľ vypláca zamestnancovi príspevok poskytnutý z ÚPSVaR podľa zákona o službách zamestnanosti. Suma príspevku je oslobodená od dane a odvodov.
 • Ostatné novinky verzie 20.70

  • Aktualizované kódy odborov vzdelania na rok 2020 používané v štatistikách pre Treximu.
  • Pomocou funkcie Import stravného je možné do vypočítaných miezd hromadne naimportovať aj ďalšie zrážky zadávané čiastkou: iná zrážka, nevyúčtovaný preddavok cestovného, záloha, pôžička, sporenie a príspevok odborom. Ku zrážke je možné naimportovať aj jej popis. Štruktúra importu je popísaná v Helpe k programu Olymp.
  • Pri importe odmien (Mzdové funkcie – Import odmien) je možné k zložke mzdy naimportovať aj jej popis. Štruktúra importu je popísaná v Helpe k programu Olymp.
  • Pri importe počtu dní do zrážky stravné pribudla možnosť naimportovať aj nulový počet dní.
  • Opravená chyba, ktorá sa vyskytla pri tlači prázdneho mesačného výkazu poistného do Sociálnej poisťovne.

  Ďalšie súbory na stiahnutie

  Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

  OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

  Archívne verzie programu

  OLYMP 13.20

  Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 13.20 Aktualizovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2012. Aktualizované tlačivo Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2012 a export Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2012 vo formáte xml. Zapracovaný export IV. a V....

  OLYMP 13.11

  Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 13.11 Opravený export Výkazu poistného a príspevkov do SP. Elektronický výkaz za december 2012 s príjmami zúčtovanými v 1/2013 sa vytvorí v novej štruktúre platnej pre rok 2013. Opravené sťahovanie licencie v programe...

  OLYMP 13.10

  Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 13.10 Zapracovaný výpočet odvodov na sociálne poistenie pre zamestnancov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov. Zapracovaný výpočet odvodov na zdravotné...

  OLYMP 13.00

  Stiahnuť verziuNovinky verzie 13.00 Od 1.1.2013 sa upravuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na sumu 311,32 €/mes. Od 1.1.2013 sa mení výška minimálnej mzdy na sumu 337,70 €/mes.; 1,941 €/hod. Od 1.1.2013 je maximálny vymeriavací základ na zdravotné...

  OLYMP 12.60

  Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 12.60 Zmena sadzby poistného na starobné poistenie 10% a starobné dôchodkové sporenie 4%. Zmena sa týka sporiteľov v II. pilieri a súvisí s novelou zákona o sociálnom poistení a zákona o starobnom dôchodkovom sporení s...

  OLYMP 12.50

  Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 12.50 Životné minimum je od 1.7.2012 upravené na 194,58 € a suma daňového bonusu je od 1.7.2012 upravená na 21,03 € mesačne. Aktualizované tlačivo Žiadosť o vrátenie poistného vykázaného na mesačnom výkaze poistného a...

  OLYMP 12.22

  Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 12.22 Na dokumente Registračný list fyzickej osoby - typ odhláška program vypĺňa aj nové povinné pole "Dátum vzniku poistenia". Stiahnuť verziuStiahnuť upgrade

  OLYMP 12.21

  Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 12.21 Opravený výpočet odvodov na sociálne poistenie pri vyplatení príjmu počas prerušenia poistenia alebo po skončení pracovného pomeru. Ak bol zamestnancovi v roku 2012 vyplatený príjem počas prerušenia poistenia (počas...

  OLYMP 12.20

  Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 12.20 Upravený výpočet odvodov na sociálne poistenie pri vyplatení príjmu počas prerušenia poistenia. V prípade, že bol zamestnancovi vyplatený príjem počas prerušenia poistenia, odvody sa rozpočítajú na obdobie trvania...

  OLYMP 12.12

  Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 12.12 Bolo upravené vykazovanie období trvania zamestnania a počet dní zamestnania na ročnom výkaze preddavkov na zdravotné poistenie. Do počtu dní zamestnania v danom mesiaci sa zahŕňajú aj nemoci a rovnako sa zahŕňajú aj...

  KROS
  Copy link