Menu
 1. OLYMP
 2. Archív verzií

Verzie programu OLYMP

OLYMP 23.20

Top novinky verzie 23.20

>

Legislatíva

 • Výpočet Ročného zúčtovania dane za rok 2022
 • Aktualizované dokumenty Ročné zúčtovanie dane
 • Aktualizované tlačivo a export Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2022

Ostatné novinky verzie 23.20

 • Zapracovaný výpočet Ročného zúčtovania dane za rok 2022.
 • Aktualizované tlačivo Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane).
 • Aktualizovaný export Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2022. Ak na kontrolu hlásenia použijete papierové tlačivo, nájdete vo verzii aj prílohu k hláseniu kde sa uvádzajú údaje o ďalších deťoch zamestnancov, ktoré nebolo možné uviesť v IV. a V. časti hlásenia.
 • Aktualizované tlačivo Podklady pre výpočet daňového bonusu (Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu – Daňový bonus).
 • Nová zložka mzdy 972 – Príspevok na štátom podporované bývanie podľa § 152c Zákonníka práce. Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok na štátom podporované bývanie najviac v sume 4 Eurá na meter štvorcový, max 360 Eur/mesiac. Suma príspevku je oslobodená od dane a neplatia sa z neho odvody na SP a ZP.
 • Vykazovanie vylúčenej doby na Evidenčnom liste dôchodkového poistenia (ELDP) v zmysle aktuálnej legislatívy. Od 1.1.2023 nastala zmena v posudzovaní vylúčenej doby, ktorá už nie je naviazaná na obdobie poberania dávky materské, ale na obdobie tehotenstva, materstva a starostlivosti o dieťa.
 • Od verzie je možné vytvoriť RLFO zmenu s oznámením odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) pre dohodára ku dňu vzniku dohody s dátumom oznámenia uplatnenia OOP. RLFO zmena sa vytvorí po označení voľby „RLFO zmena“, ktorý sa zobrazí vo formulári pre zadanie OOP ak dátum oznámenia spadá do dátumu vzniku dohody. Dátum oznámenia uplatnenia OOP je možné aj naďalej oznámiť prostredníctvom RLFO prihláška pri vzniku dohody.
 • Opravená chyba, kedy neuviedlo na mesačnom výkaze do SP štatutára s vyňatím Obdobie starostlivosti o dieťa, ktorý zároveň nemal v mesiaci vygenerovanú výplatu.
Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Archívne verzie programu

OLYMP 15.22

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.22 Dokument a export V. časti Hlásenia o vyúčtovaní dane bol upravený tak, aby v prípade, že má zamestnanec uplatnenú zamestnaneckú prémiu, neboli vyplnené NČZD v riadkoch 7, 8, 9. Na dokumente Zúčtovanie...

OLYMP 15.21

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.21 Opravená chyba pri tlači a exporte Hlásenia o vyúčtovaní dane, v ktorom program vo verzii 15.20 nezohľadňoval, že zamestnávateľ počas roka 2014 žiadal Daňový úrad o poukázanie daňového bonusu, zamestnaneckej...

OLYMP 15.20

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 15.20Od verzie 15.10 je zapracovaný výpočet ročného zúčtovania dane (RZD) za rok 2014 a aktualizované tlačivá súvisiace s RZD (Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, Vyhlásenie...

OLYMP 15.12

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 15.12Nová odpočítateľná položka (OP), ktorá znižuje vymeriavací základ na výpočet preddavkov na zdravotné poistenie. Obdobie nároku na odpočítateľnú položku sa eviduje v Personalistike na karte Zdravotné poistenie na...

OLYMP 15.11

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 15.11Nová odpočítateľná položka (OP), ktorá znižuje vymeriavací základ na výpočet preddavkov na zdravotné poistenie. Obdobie nároku na odpočítateľnú položku sa eviduje v Personalistike na karte Zdravotné poistenie...

OLYMP 15.10

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 15.10Nová odpočítateľná položka (OP), ktorá znižuje vymeriavací základ na výpočet preddavkov na zdravotné poistenie. Obdobie nároku na odpočítateľnú položku sa eviduje v Personalistike na karte Zdravotné poistenie...

OLYMP 15.01

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 15.01Od 1.1.2015 sa mení výška minimálnej mzdy na sumu 380 Eur/mes. pre mesačne odmeňovaného zamestnanca a 2,184 Eur/hod pre hodinovo odmeňovaných.Od 1.1.2015 sa menia nasledovné maximálne hranice: 1/ Maximálny...

OLYMP 14.82

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 14.82Vo firme Kros sme sa rozhodli pre prepis programu Olymp do nového programovacieho jazyka. Nová verzia 14.80 je už vyvíjaná v technológii Microsoft .NET. Pre prepis Olympu do novej technológie sme sa rozhodli z...

OLYMP 14.81

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 14.81Vo firme Kros sme sa rozhodli pre prepis programu Olymp do nového programovacieho jazyka. Nová verzia 14.80 je už vyvíjaná v technológii Microsoft .NET. Pre prepis Olympu do novej technológie sme sa rozhodli z...

OLYMP 14.80

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 14.80Vo firme Kros sme sa rozhodli pre prepis programu Olymp do nového programovacieho jazyka. Nová verzia 14.80 je už vyvíjaná v technológii Microsoft .NET. Pre prepis Olympu do novej technológie sme sa rozhodli z dôvodu...

KROS
O nás
Blog
Kontakty