Menu
 1. OLYMP
 2. Archív verzií

Verzie programu OLYMP

OLYMP 22.10

Top novinky verzie 22.10

>

Legislatíva

 • Výpočet Ročného zúčtovania dane za rok 2021.
 • Aktualizované dokumenty Ročné zúčtovanie dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane.
 • Aktualizované tlačivo a export Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2021.
>

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu

 • Výpočet odvodov na sociálne a zdravotné poistenie od 1.1.2022.
 • Výpočet náhrady príjmu pri PN od 1.1.2022.
 • Vytváranie Registračného listu fyzickej osoby a Evidenčného listu dôchodkového poistenia.

Ostatné novinky verzie 22.10

 • Zapracovaný výpočet Ročného zúčtovania dane za rok 2021.
 • Aktualizované tlačivo Ročné zúčtovanie dane za rok 2021 (Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane). Na druhej strane tlačiva sú po zobrazení na obrazovku niektoré polia editovateľné, a tak je možné vyplniť napr. Dátum doručenia žiadosti zamestnanca o doplnenie dokladu RZD.
 • Aktualizované tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane (Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane).
 • Aktualizované tlačivo a export Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2021.
 • Zapracovaný výpočet odvodov na sociálne a zdravotné poistenie od 1.1.2022 v prípade Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.
 • Zapracovaný výpočet náhrady príjmu pri PN od 1.1.2022 v prípade Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.
 • Zapracované vytváranie Registračného listu fyzickej osoby a Evidenčného listu dôchodkového poistenia od 1.1.2022 v prípade Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.
 • Aktualizovaný export mesačného výkazu pre zdravotnú poisťovňu Union a Dôvera.
 • Nový export prevodného príkazu pre Štátnu pokladnicu vo formáte ManEx (DB – samostatné a bežné účty).
 • Aktualizované tlačivo prevodného príkazu pre bývalú OTP banku (Tlač – Prevodné príkazy).
 • Upravené počítanie dní nároku na stravu na zložkách mzdy 516 a 979 pri voľbe “skutočný nárok” a zrážke stravné v súvislosti s nadčasmi a zložkou mzdy K30 – náhrada za stravu. Ak je na zložke mzdy K30 zapnutá voľba “znížiť nárok na stravovanie”, odteraz sa od nároku zo zložiek mzdy 979, 516 a zrážky stravné odpočíta aj taký deň, v ktorom bolo za odpracovaný nadčas poskytnuté stravné pri pracovnej ceste.
 • Opravená chyba pri tlači Žiadosti o ročné zúčtovanie dane za rok 2021. Napriek tomu, že bol pred tlačou vymazaný dátum vystavenia, na dokumente sa zobrazil ako 01.01.0001.
Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Archívne verzie programu

OLYMP 14.21

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 14.21Z dôvodu zistenia ďalších skutočností ohľadom obdobia kalendárnych dní vylúčených dôb na výkazoch do SP, sme sa v programe rozhodli zmeniť spôsob evidencie starostlivosti o dieťaaktualizovaný výpočet a...

OLYMP 14.20

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.20 Aktualizovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2013. Aktualizované tlačivá "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013" a "Vyhlásenie o poukázaní dane do výšky 2 % (3 %) zo...

OLYMP 14.13

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.13 Nový Mesačný výkaz na zdravotnú poisťovňu v elektronickej podobe. V štruktúre dávky sa po novom uvádza bankový účet vo formáte IBAN. Aktualizované tlačivá pre Union: Prihlášky, odhlášky a zmeny do ZP, Storno...

OLYMP 14.12

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.12 Aktualizované tlačivá pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu: Prihlášky, odhlášky a zmeny do ZP,  Storno prihlášky a odhlášky do ZP, Oznámenie zamestnávateľa do ZP (Dokumenty - Oznamovacia povinnosť - Zdravotné...

OLYMP 14.11

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.11 Odstránený problém s prihlasovaním viacerých používateľov do jednej databázy. Štatutári s najmenej 50% účasťou na majetku zamestnávateľa. Zamestnanci pracujúci na HPP alebo dohodu, ktorí sú zároveň aj...

OLYMP 14.10

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.10 Štatutári s najmenej 50% účasťou na majetku zamestnávateľa. Zamestnanci pracujúci na HPP alebo dohodu, ktorí sú zároveň aj štatutármi s najmenej 50% majetkovou účasťou neplatia od 1.1.2014 garančné poistenie....

OLYMP 14.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 14.00 Od 1.1.2014 sa mení výška minimálnej mzdy na sumu 352,00 Eur/mes.; 2,023 Eur/hod. Od 1.1.2014 sa upravuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na sumu 316,94 €/mes. Od 1.1.2014 je maximálny vymeriavací základ...

OLYMP 13.91

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 13.91 Aktualizované tlačivo aj export "Registračného listu fyzickej osoby" pre Sociálnu poisťovňu. Stiahnuť verziuStiahnuť upgrade

OLYMP 13.90

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 13.90 Výpočet odvodov na SP a ZP pre zamestnancov, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní a uplatňujú si odvodovú úľavu. Ak bude mať zamestnanec označené na mzdových údajoch „Úľava na SP“, nebude platiť žiadne odvody do...

OLYMP 13.81

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 13.81 Prihlasovanie zamestnancov, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní, do zdravotnej poisťovne. V zmysle metodického usmernenia ÚDZS bol doplnený nový kód 1W, ktorý vyjadruje splnenie podmienok pre uplatnenie úľavy pre...

KROS
O nás
Blog
Kontakty