Menu
 1. OLYMP
 2. Archív verzií

Verzie programu OLYMP

OLYMP 22.50

Top novinky verzie 22.50

>

Nová výška životného minima od 1.7.2022

>

Daňový bonus od 1.7.2022

 • Nová výška a výpočet daňového bonusu
 • Nové tlačivo pre kontrolu výpočtu daňového bonusu
 • Nový prepočet daňového bonusu dopracovaný do mzdovej kalkulačky

Ostatné novinky verzie 22.50

 • Od 1.7.2022 sa mení výška daňového bonusu na dieťa a podmienky vyplácania. Daňový bonus sa pre vekovú hranicu do 15 rokov zvyšuje na 70 Eur mesačne a po dovŕšení 15 rokov veku dieťaťa na 40 Eur mesačne, avšak možno ho uplatniť najviac do výšky  ustanoveného % základu dane podľa počtu vyživovaných detí. V období od júla do konca roka sa bude porovnávať výška nároku na daňový bonus, ktorý by mal zamestnanec podľa legislatívy platnej do konca júna, so sumou podľa legislatívy platnej od júla 2022 a uplatní sa vyššia suma.
 • V Personalistike na karte Rodinné údaje  – Deti pribudla nová záložka Ďalšie obdobia na účely DB. Na tejto záložke môžete zaevidovať obdobie, v ktorom sa dieťa považuje za vyživované, ale neuplatňuje sa naň daňový bonus (obdobie poberania dotácie na stravu pre dieťa). V tomto období zostane dieťa započítané medzi vyživovanými deťmi, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte daňového bonusu na ostatné deti.
 • V Mzdovej kalkulačke je od júla 2022 zohľadnený nový prepočet daňového bonusu.
 • Vo výpočte miezd na kartu Ostatné sme doplnili k deťom zamestnanca nový stĺpec Uplatnený daňový bonus, kde si môžete pozrieť aká suma daňového bonusu sa uplatnila na konkrétne dieťa.
 • Zapracovaný nový dokument Podklady pre výpočet daňového bonusu (Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu – Daňový bonus). Obsahuje údaje o výpočte daňového bonusu a slúži ako pomôcka na kontrolu výpočtu daňového bonusu od 1.7.2022.
 • Životné minimum je od 1.7.2022 upravené na sumu 234,42 Eur.
 • Do verzie sme optimalizovali a zrýchlili export a tlač Registračného listu fyzickej osoby pre Sociálnu poisťovňu.
 • Upravili sme vykazovanie obdobia dôchodkového poistenia na ELDP v prípade, keď zamestnanec nemá vymeriavací základ na platenie poistného. Od 1.6.2022 sa na ELDP bude zobrazovať obdobie kedy mal zamestnanec nulový vymeriavací základ len z dôvodu vylúčenej doby (N01, N02, N03, N04, N05, A40, poberanie materského).
 • Zamestnancom odmeňovaným podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme program od júla vypočíta sumu v zložke mzdy A70 – náhradné voľno za prácu vo sviatok. Za čas čerpania náhradného voľna patrí zamestnancovi funkčný plat.
Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Archívne verzie programu

OLYMP 21.13

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.13 Aktualizované tlačivá a exporty Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B platné od januára 2021. Ostatné novinky verzie 21.13 Zapracovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok...

OLYMP 21.12

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.12 Upravený xml export Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B (Exporty – Prvá pomoc +) z dôvodu zmeny štruktúry xml súboru na slovensko.sk. Opravená chyba pri zobrazení počtu...

OLYMP 21.11

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.11 Výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2020 Aktualizovaný export a tlač výkazov pre Sociálnu poisťovňu Nový dokument Podklad pre zber štatistických údajov v rámci projektu Prvá pomoc Ostatné novinky verzie...

OLYMP 21.00

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.00 Mzdové veličiny platné pre rok 2021 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť, daňový bonus, maximálne vymeriavacie základy...) Nový výpočet niektorých príplatkov od 1.1.2021 Možnosť zaevidovať Identifikačné číslo...

OLYMP 20.81

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.81 Upravený xml export Podkladov pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A, 3B (Exporty - Prvá pomoc +) z dôvodu zmeny štruktúry xml súboru na slovensko.sk. Ostatné novinky verzie 20.81...

OLYMP 20.80

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.80 Aktualizované dokumenty a zapracovaný xml export Podklady pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A, 3B k žiadosti na získanie príspevku na udržanie zamestnanosti v súvislosti s COVID-19 pre...

OLYMP 20.70

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.70Sprístupnená zložka mzdy 272 - odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat) pre rok 2020. Nová zložka mzdy 990 príspevok z ÚPSVaR, ktorú je možné použiť v prípade, že zamestnávateľ vypláca zamestnancovi...

OLYMP 20.50

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.50Životné minimum je od 1.7.2020 upravené na sumu 214,83 €.Ostatné novinky verzie 20.50 Životné minimum je od 1.7.2020 upravené na sumu 214,83 €. Aktualizované texty v dokumentoch Podklady pre priznanie...

OLYMP 20.41

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.41Aktualizované dokumenty Podklady pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A, 3B platné pre obdobie od apríla 2020.Ostatné novinky verzie 20.41 Aktualizované dokumenty Podklady pre priznanie...

OLYMP 20.40

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.40Nový export a tlačivo Mesačného výkazu a Výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu. Nová zložka mzdy 331 prekážky v práci v krízovej situácii. Nové dokumenty Podklady pre priznanie finančného príspevku...

KROS
O nás
Blog
Kontakty