Verzie programu OLYMP

OLYMP 21.20

Top novinky verzie 21.20

>

Legislatíva

 • Nové zložky mzdy pre pridanie finančného príspevku na stravu od 03/2021.
 • Export Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B – aktualizované xml a doplnený export vo formáte csv.
 • Aktualizované štatistické výkazy.

Ostatné novinky verzie 21.20

 • Nové zložky mzdy pre pridanie finančného príspevku na stravu do mzdy zamestnanca. Zložka mzdy 979 – finančný príspevok na stravu slúži na zadanie finančného príspevku na stravovanie podľa § 152 Zákonníka práce, ktorý je oslobodený od dane a odvodov. Na zadanie časti finančného príspevku, ktorá je vyplácaná zo sociálneho fondu, je potrebné použiť novú zložku mzdy 516 – finančný príspevok na stravu zo SF.

 • Nový dokument Vyhlásenie k výberu formy príspevku na stravovanie (Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov). Dokument slúži ako vyhlásenie zamestnanca k výberu medzi zabezpečením stravovania formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

 • Vo formulári pre Ročné zúčtovanie dane za rok 2020 pribudla možnosť zadať Príjmy oslobodené od dane pre uplatnenie daňového bonusu. Ak zamestnanec nedosiahol výšku zdaniteľných príjmov v riadku 01 aspoň 3480 eur, na účely douplatnenia daňového bonusu je možné zohľadniť aj príjmy oslobodené od dane, napr. prijaté pandemické ošetrovné či nemocenské.

 • Zapracovaný export Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B vo formáte .csv (Exporty – Prvá pomoc+).

 • Aktualizovaný xml export Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B.

 • V Personalistike na karte Personálne údaje pribudla možnosť zadať Daňové identifikačné číslo, ktoré má pridelené zahraničný zamestnanec s trvalým pobytom v EU. Toto číslo sa uvedie aj na 1. strane mzdového listu.

 • Aktualizovaná tlačová zostava a export Ročného výkazu o úplných nákladoch práce (1-01) za rok 2020 (Tlač – Štatistiky, Exporty – Trexima).

 • Aktualizovaný Štvrťročný výkaz o práci (2-04) na rok 2021 (Tlač – Štatistiky).

 • Aktualizovaný dokument Podklady k štvrťročnému výkazu v školstve (Tlač – Štatistiky).

 • Aktualizovaný dokument Informačná karta o pracovnoprávnom vzťahu občana EÚ (Tlač – Oznamovacia povinnosť – Informačné karty-zamestnávanie cudzincov).

 • Pri generovaní mzdy po skončení pracovného pomeru bolo dopracované upozornenie na zadanie ukončenia uplatňovania daňového bonusu.

 • Do mzdovej kalkulačky (Mzdové funkcie – Mzdová kalkulačka) bol doplnený výpočet čistej a hrubej mzdy z ceny práce.

 • Aktualizovaná Kalkulačka stravných lístkov od 03/2021 (Mzdové funkcie – Kalkulačky).

 • Aktualizovaný prevodný príkaz pre OTP banku.

 • Doplnená možnosť tlačiť pečiatku aj na dokumentoch Pracovná zmluva, Zmena zmluvy, Dodatok k zmluve a Ukončenie pracovného pomeru.

 • Na Potvrdení o zdaniteľnej mzde bola upravená veľkosť pečiatky. V niektorých prípadoch sa tlačila príliš malá.

Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Archívne verzie programu

OLYMP 19.32

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.32Nový nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa do 6 rokov. Nové nastavenie zložky mzdy 271 Odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat) platné od mája 2019. Nové nastavenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu,...

OLYMP 19.31

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.31Nový nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa do 6 rokov. Nové nastavenie zložky mzdy 271 Odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat) platné od mája 2019. Nové nastavenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu,...

OLYMP 19.30

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.30Nový nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa do 6 rokov. Nové nastavenie zložky mzdy 271 Odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat) platné od mája 2019. Nové nastavenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu,...

OLYMP 19.20

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.20Aktualizované tlačivo a export Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2018. Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Aktualizované štatistické tlačivá.Pre...

OLYMP 19.11

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.11Aktualizované tlačivo a export Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2018. Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Aktualizované štatistické tlačivá.Ostatné...

OLYMP 19.10

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.10Aktualizovaný výpočet a tlačivo ročného zúčtovania dane za rok 2018. Nová zložka mzdy Z17 - zúčtovanie bonusu na zaplatené úroky. Slúži sa na vyplatenie daňového bonusu na zaplatené úroky, na ktorý si zamestnanec...

OLYMP 19.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.00nová suma minimálnej mzdy nová suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a suma daňového bonusu nové maximálne vymeriavacie základy na sociálne poistenie a zdravotné poistenie z dividend nový maximálny...

OLYMP 18.73

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.73Nová webová aplikácia MyJob, ktorá slúži na zabezpečenú komunikáciu medzi mzdárkou, zamestnancami a majiteľmi firiem. Aplikácia je prepojená s OLYMPOM, všetky dokumenty odošlete priamo z programu aj bez...

OLYMP 18.72

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.72Nová webová aplikácia MyJob, ktorá slúži na zabezpečenú komunikáciu medzi mzdárkou, zamestnancami a majiteľmi firiem. Aplikácia je prepojená s OLYMPOM, všetky dokumenty odošlete priamo z programu aj bez...

OLYMP 18.71

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.71Nová webová aplikácia MyJob, ktorá slúži na zabezpečenú komunikáciu medzi mzdárkou, zamestnancami a majiteľmi firiem. Aplikácia je prepojená s OLYMPOM, všetky dokumenty odošlete priamo z programu aj bez...

KROS
Copy link