Menu
 1. OLYMP
 2. Archív verzií

Verzie programu OLYMP

OLYMP 23.50

Top novinky verzie 23.50

>

Legislatíva

 • Nové sadzby pre povinné príplatky od 6/2023
 • Nová výška životného minima od 1.7.2023
 • Kalkulačka stravných lístkov upravená na novú sumu stravného
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2023
>

Ďalšie novinky

 • Prevodný príkaz s QR kódom
 • Prepojenie dochádzkového systému Fingera v programe Olymp

Ostatné novinky verzie 23.50

 • Životné minimum je od 1.7.2023 upravené na sumu 268,88  Eur.
 • Od 1.6.2023 sú stanovené nové sadzby príplatkov, ktoré sú po novom naviazané na minimálnu mzdu. Výpočet bol upravený pri zložkách mzdy: 180 Príplatok za prácu v noci, 166 Príplatok za prácu v sobotu, 168 Príplatok za prácu v nedeľu, 190 Príplatok za sťažený výkon práce, 160 Príplatok za prácu vo sviatok u dohodárov a 392 Prac. pohotovosť mimo pracoviska neaktívna.
 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2023 (Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa).
 • Aktualizovali sme kalkulačku stravných lístkov (Mzdové funkcie – Kalkulačka stravných lístkov). Od 1.6.2023 sa zvýšila suma stravného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín na 7,30 €.
 • Od verzie nájdete v programe nový Prevodný príkaz s QR kódom (Tlač – Prevodné príkazy). QR kód sa vygeneruje pre každú položku na základe IBAN a SWIFT (BIC).
 • Automatické prepojenie programu Olymp s dochádzkovým systémom Fingera. Ak používate dochádzkový systém Fingera, od novej verzie môžete na záložke eSlužby zadať doménu a prihlasovacie údaje do systému Fingera. V nastaveniach pre Fingeru si zvoľte šablónu pre generovanie miezd v Olympe. Pre automatické potiahnutie dochádzky z Fingery do výplat je potrebné pri generovaní výplat označiť voľbu „z dochádzkového systému Fingera“.
 • Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky (II. pilier) sa premenovala. V programe Olymp ju nájdete v bankových účtoch, tlači a exporte pod názvom DSS Kooperatíva.
 • Nová zložka mzdy 122 Príplatok za činnosť supervízora. Pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť supervízora, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti najviac v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %.
 • Aktualizovaný export polročného výkazu Platy 1-02 pre verejnú správu (Exporty – Trexima).
 • Opravená chyba, ktorá sa mohla zobraziť pri generovaní výplaty zamestnanca vo verejnej správe po skončení pracovného pomeru.
 • Opravená chyba pri exporte registračného listu fyzickej osoby v prípade prerušenia z dôvodu PN s predĺženým podporným obdobím. Program nesprávne uviedol typ prerušenia 8 namiesto 13.
Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Archívne verzie programu

OLYMP 22.00

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.00 Mzdové veličiny platné pre rok 2022 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť, daňový bonus, maximálne vymeriavacie základy...). Aktualizovaný výpočet zrážok po životné minimum (výživné, zrážka nariadená súdom,...

OLYMP 21.71

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.71 Aktualizované tlačivo a export Registračných listov fyzickej osoby pre Sociálnu poisťovňu vo verzii 2022 platný od 17. 11. 2021. Pre Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa od januára 2022 bude vytvárať...

OLYMP 21.70

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.70 Sprístupnená zložka mzdy 272 - odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat) pre rok 2021. Upravený export a tlač oznámenia o zmene platiteľa poistného do zdravotnej poisťovne od 1.10.2021. Nový dokument...

OLYMP 21.51

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgrade Top novinky verzie 21.51 Aktualizovaný export Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A vo formáte .csv (Prvá pomoc, Prvá pomoc +/++) od júla 2021. Pred exportom/tlačou je možné zvoliť, či žiadate o...

OLYMP 21.50

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.50 Nová výška životného minima od 1.7.2021. Nová výška daňového bonusu na dieťa vo veku 6 – 15 rokov od 1.7.2021. Finančný príspevok na stravu: Na zložkách mzdy doplnená voľba „vyplatené mimo miezd“ a tiež...

OLYMP 21.41

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.41 Aktualizovaný export Registračných listov fyzickej osoby pre Sociálnu poisťovňu. Vytváranie prerušenia na RLFO pri PN po uplynutí predĺženého podporného obdobia s novým kódom prerušenia 13. Aktualizovaný xml...

OLYMP 21.40

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.40 Pridaná zložka mzdy 271 odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat) pre rok 2021. Vytváranie prerušenia na RLFO od 91. dňa pri dlhodobej OČR s novým kódom prerušenia 12. Nová možnosť pre výpočet počtu dní na...

OLYMP 21.30

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.30 Zadávanie dlhodobej OČR od 1.4.2021 Export Podkladov pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A, 3B – aktualizované xml pre Prvú pomoc+ a doplnené xml pre Prvú pomoc++ Viaceré možnosti pre...

OLYMP 21.21

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.21 Na zložke mzdy 180 príplatok za prácu v noci je opäť prístupný kalendár na zadávanie dní. Prevodné príkazy je opäť možné odoslať cez aplikáciu MyJob. Opravený formulár pracovníka v Personalistike, kedy pri...

OLYMP 21.20

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.20 Nové zložky mzdy pre pridanie finančného príspevku na stravu od 03/2021. Export Podkladov pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A, 3B – aktualizované xml a doplnený export vo formáte csv....

KROS
O nás
Blog
Kontakty