Verzie programu OLYMP

OLYMP 21.12

Top novinky verzie 21.12

>

Legislatíva

 • Upravený xml export Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B (Exporty – Prvá pomoc +) z dôvodu zmeny štruktúry xml súboru na slovensko.sk.
 • Opravená chyba pri zobrazení počtu mesiacov v riadku 14 na Potvrdení o zdaniteľnej mzde za rok 2020. Pri trojmiestnom čísle sa namiesto čísla zobrazila mriežka.

Ostatné novinky verzie 21.12

 • Zapracovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2020.

 • Aktualizovaný dokument Zúčtovanie preddavkov na daň pre rok 2020 (Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane).

 • Aktualizovaný dokument Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane (Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane).

 • Nové tlačivo Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2021 (Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa).

 • Aktualizovaný export Mesačného výkazu a Výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu (Exporty – Sociálna poisťovňa).

 • Aktualizovaný dokument Mesačný výkaz poistného a Mesačný výkaz poistného – príloha pre Sociálnu poisťovňu (Tlač – Odvody poistného – Výkazy Sociálna poisťovňa).

 • Aktualizovaný dokument Výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov – príloha pre Sociálnu poisťovňu (Tlač – Odvody poistného – Výkazy Sociálna poisťovňa).

 • Nový dokument Podklad pre zber štatistických údajov v rámci projektu Prvá pomoc (Tlač – Štatistiky). Obsahuje údaje o veku a dosiahnutom vzdelaní zamestnancov ku dňu vstupu do projektu, ako aj súčty v požadovanom členení.

 • Aktualizovaný dokument Registračný list zamestnávateľa (Tlač – Oznamovacia povinnosť – Sociálna poisťovňa).

 • Registračný list zamestnávateľa sa od 1.1.2021 pri odhláške už nevytvára. Odhláška sa podáva len za obdobie do 31.12.2020.

 • Identifikačné číslo pracovného vzťahu bolo doplnené na dokument Personálne a mzdové údaje pracovníka (Tlač – Mzdy – Mzdový list). Do niektorých editovateľných reportov je možné pridať IČPV cez Editor reportov (napr. Zoznam pracovníkov, Rekapitulácia miezd podľa pracovníkov…).

 • Pri importe IČPV (Mzdové funkcie – Import IČPV) sa automaticky doplnia na začiatok čísla nuly ak je kratšie ako 12 znakov.

Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Archívne verzie programu

OLYMP 17.70

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.70má nové usporiadanie a obsahuje viaceré nové riadky, údaje sú rozdelené do niekoľkých kategórií, dá sa členiť na jednotlivé zložiek mzdy – kontrola s inými dokumentmi je tak omnoho jednoduchšia, umožňuje...

OLYMP 17.52

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.52máte zamestnancov s exekúciami? Pozor na zmenu životného minima od 1.7.2017, ktorá má vplyv na ich výpočet.nový nástroj na úpravu dokumentov, pomocou ktorého zmeníte formu aj obsah, vytvoríte si tak vlastné...

OLYMP 17.51

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.51máte zamestnancov s exekúciami? Pozor na zmenu životného minima od 1.7.2017, ktorá má vplyv na ich výpočet.nový nástroj na úpravu dokumentov, pomocou ktorého zmeníte formu aj obsah, vytvoríte si tak vlastné...

OLYMP 17.50

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.50máte zamestnancov s exekúciami? Pozor na zmenu životného minima od 1.7.2017, ktorá má vplyv na ich výpočet.nový nástroj na úpravu dokumentov, pomocou ktorého zmeníte formu aj obsah, vytvoríte si tak vlastné...

OLYMP 17.20

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.20Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 1-01 v .xml štruktúreRočný výkaz o úplných nákladoch práce 1-01 Štvrťročný výkaz o práci (2-04) a Podklady k štvrťročnému výkazu Podklady k štvrťročnému výkazu o práci v...

OLYMP 17.21

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.21Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 1-01 v .xml štruktúreRočný výkaz o úplných nákladoch práce 1-01 Štvrťročný výkaz o práci (2-04) a Podklady k štvrťročnému výkazu Podklady k štvrťročnému výkazu o práci v...

OLYMP 17.10

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.10aktualizovaný výpočet a tlačivo Ročného zúčtovania dane za rok 2016Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO za rok 2016...

OLYMP 17.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.00nová suma minimálnej mzdy nové maximálne vymeriavacie základy na sociálne poistenie a zdravotné poistenie z dividend zrušené maximálne vymeriavacie základy na zdravotné poistenie nový maximálny denný vymeriavací...

OLYMP 16.70

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 16.70Nová výplatná páska - farebný formát obsahuje okrem zákonných náležitostí aj ďalšie dôležité informácie pre zamestnanca. Údaje sú prehľadne rozdelené do niekoľkých častí tak, aby zamestnanci našli najdôležitejšie...

OLYMP 16.51

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 16.51klasické rozbaľovacie menu sme nahradili modernejším kvôli intuitívnejšiemu a rýchlejšiemu ovládaniu, pre ešte lepšiu orientáciu môžete do Rýchleho prístupu pridať tie funkcie, ktoré používate najčastejšie,...

KROS
Copy link