Menu
  1. OLYMP
  2. Archív verzií

Verzie programu OLYMP

OLYMP 22.40

Top novinky verzie 22.40

>

Podklady pre žiadosť o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce (Kurzarbeit)

  • Zapracovaná tlačová zostava a export podkladov k žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce.
>

Kalkulačka stravných lístkov od 1.5.2022

  • Upravili sme sumu stravného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín na 6 €.

Ostatné novinky verzie 22.40

  • Nový dokument Podklady pre žiadosť o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce (Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia miezd – Kurzarbeit). Slúži ako podklad pre vyplnenie žiadosti o podporu v čase skrátenej práce.

  • V programe Olymp vytvoríte aj elektronický súbor podkladov k žiadosti v menu Exporty – Kurarbeit. Vyexportovaný súbor obsahuje zamestnancov, ktorí ku dňu podania žiadosti spĺňajú podmienky pre poskytnutie podpory. Vyexportovaný súbor spolu s tlačenými podkladmi pre žiadosť Vám pomôžu pri vyplnení žiadosti o poskytnutie podpory, ktorú budete podávať elektronicky. Upozorňujeme, že program nevie zohľadniť všetky skutočnosti, preto údaje vždy skontrolujte a v prípade potreby ručne upravte.

  • Nový dokument Rozpis pracovnej doby podľa zložiek mzdy (Evidencia pracovnej doby – Rozpis pracovnej doby – po zamestnancoch) obsahuje evidenciu pracovnej doby podľa zvolených zložiek mzdy po jednotlivých zamestnancoch. V súvislosti s kurzarbeitom Vám môže dokument poslúžiť ako pomôcka pre odsledovanie koľko hodín prekážok v práci mali zamestnanci za jednotlivé dni.

  • Aktualizovali sme kalkulačku stravných lístkov (Mzdové funkcie – Kalkulačka stravných lístkov). Od 1.5.2022 sa zvyšuje suma stravného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín na 6 €.

  • Na základe usmernenia zo Štatistického úradu SR sa v štatistických výkazoch Práca/A 2-04 a Práca/B 2-04 vykazujú aj osoby z právnych vzťahov Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu a Zmluva o výkone činnosti športového odborníka.

  • Opravená chyba kedy neprešiel Výkaz poistného a príspevkov na Sociálnu poisťovňu ak išlo o zamestnanca s nepravidelným príjmom – dohodár, spoločník, štatutár, iný pracovný vzťah. Vo vyexportovanom výkaze sa tomuto zamestnancovi vykázal element nového poistenia financovanie podpory s nulami. Po novom sa tento element v súbore nenachádza vôbec.

Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Archívne verzie programu

OLYMP 19.30

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.30Nový nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa do 6 rokov. Nové nastavenie zložky mzdy 271 Odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat) platné od mája 2019. Nové nastavenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu,...

OLYMP 19.20

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.20Aktualizované tlačivo a export Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2018. Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Aktualizované štatistické tlačivá.Pre...

OLYMP 19.11

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.11Aktualizované tlačivo a export Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2018. Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Aktualizované štatistické tlačivá.Ostatné...

OLYMP 19.10

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.10Aktualizovaný výpočet a tlačivo ročného zúčtovania dane za rok 2018. Nová zložka mzdy Z17 - zúčtovanie bonusu na zaplatené úroky. Slúži sa na vyplatenie daňového bonusu na zaplatené úroky, na ktorý si zamestnanec...

OLYMP 19.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.00nová suma minimálnej mzdy nová suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a suma daňového bonusu nové maximálne vymeriavacie základy na sociálne poistenie a zdravotné poistenie z dividend nový maximálny...

OLYMP 18.73

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.73Nová webová aplikácia MyJob, ktorá slúži na zabezpečenú komunikáciu medzi mzdárkou, zamestnancami a majiteľmi firiem. Aplikácia je prepojená s OLYMPOM, všetky dokumenty odošlete priamo z programu aj bez...

OLYMP 18.72

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.72Nová webová aplikácia MyJob, ktorá slúži na zabezpečenú komunikáciu medzi mzdárkou, zamestnancami a majiteľmi firiem. Aplikácia je prepojená s OLYMPOM, všetky dokumenty odošlete priamo z programu aj bez...

OLYMP 18.71

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.71Nová webová aplikácia MyJob, ktorá slúži na zabezpečenú komunikáciu medzi mzdárkou, zamestnancami a majiteľmi firiem. Aplikácia je prepojená s OLYMPOM, všetky dokumenty odošlete priamo z programu aj bez...

OLYMP 18.70

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.70Nová webová aplikácia MyJob, ktorá slúži na zabezpečenú komunikáciu medzi mzdárkou, zamestnancami a majiteľmi firiem. Aplikácia je prepojená s OLYMPOM, všetky dokumenty odošlete priamo z programu aj bez...

OLYMP 18.50

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.50výpočet mzdy pre dohodárov dôchodcov s výnimkou na dôchodkové poistenie nová štruktúra a nové kódy na Registračné listy FO, mesačné výkazy a výkazy poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu nový dokument...

KROS
O nás
Blog
Kontakty