KROS logo
Mzdy za apríl 2018 OLYMP


Ručne zadaný dovolenkový priemer

Vo verzii 18.31 program nepočíta správne priemer na dovolenku v mesiaci apríl 2018 u zamestnancov, ktorí majú v Personalistike zadaný priemer na dovolenku za 4. štvrťrok 2017 na záložke Údaje z iného softvéru. Namiesto skutočného priemeru v 2. kvartáli 2018 program uvedie priemer použitý v mzdách za 1. kvartál 2018. Ostatných zamestnancov sa uvedená chyba netýka.

Ak máte takýchto zamestnancov, spracovali sme pre Vás postup na opravu. Za chybu sa Vám ospravedlňujeme. Momentálne pracujeme na jej oprave.

 
Iveta Hronská


Ing. Lívia Záthurecká
vedúca odd. podpory programu OLYMP

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 41
e-mail:
internet: www.kros.sk