KROS logo
Nová verzia 17.50 OLYMP


Zmena výšky životného minima

V júlovej verzii nájdete:  

Legislatívu

Od 1.7.2017 platí nová výška životného minima 199,48 €, od ktorej sa odvíjajú nepostihnuteľné sumy na povinného a vyživovanú osobu pre zrážky nariadené súdom, výživné a pokuty.

Elektronické služby Dôvery

Služby umožnia odosielať mesačné výkazy a oznámenia priamo z programu. Naviac zabezpečuje overenie príslušnosti zamestnanca k poisťovni Dôvera, nárok na odpočítateľnú položku a iné. 

Dokumenty na mieru

Zapracovali sme Editor tlačových zostáv, ktorý Vám umožní upraviť tieto dokumenty: 

  • Zoznam pracovníkov,
  • Rekapitulácia miezd podľa pracovníkov,  
  • Výplatná páska - Výpis zložiek,
  • Pracovná zmluva. 

Dostupné v zostave Profesionál. Pozrite si krátke video.

 

Nové a aktualizované tlačivá

  • Počet pracovníkov - umožňuje zistiť k danému dňu počet zamestnancov
  • Potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín pre ÚPSVaR
  • Aktualizované tlačivo Informačná karta o PPV občana EÚ a iné  

Nová publikácia

Elektronická publikácia Exporty do inštitúcií, Importy pre Vás radí ako nastaviť program, aby exporty a importy prebehli bez chýb už na prvýkrát. Cena elektronickej publikácie je 12 € s DPH.

Objednať malé

S Balíkmi podpory ŠTANDARD alebo PRÉMIUM ju môžete získať zadarmo. Zľavy a ďalšie výhody si môžete uplatniť cez Zónu pre klienta.

 Ako môžete získať novú verziu? 

  • Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete priamo z programu Olymp cez menu O programe - Over/Stiahni verziu z internetu alebo z našej internetovej stránky.
  • Ak nemáte platný Balík podpory, zaslali sme Vám 12.6.2017 predfaktúru poštou, alebo mailom.

Verziu na DVD, prípadne obnovu Balíka podpory najrýchlejšie získate objednaním cez Zónu pre klienta.
Martina Tichá


Martina Tichá
zástupkyňa vedúcej odd. podpory OLYMP

KROS a.s.,
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 41
e-mail:
internet: www.kros.sk