KROS logo
Nová verzia 18.01 OLYMP


Oprava rozúčtovania na činnosti a zákazky

Vo verzii 18.01 sme opravili chybu, ktorá sa vyskytla vo verzie 18.00. Týkala sa zákazníkov, ktorí používajú rozúčtovanie zložiek mzdy na činnosti a zákazky (zadané v Personalistike na zložkách mzdy).

Čo ak ste do zložiek mzdy v Personalistike nevstupovali, ale do výpočtu miezd sa rozúčtovanie neprenieslo?

Stačí si stiahnuť novú verziu 18.01, v ktorej spustíte prepočet výplat (Mzdové funkcie - Prepočet výplat). Ak použijete tlačidlo Generuj, nanovo sa vypočíta mzda podľa údajov zadaných v Personalistike. Nastavené rozúčtovanie v Personalistike na zložkách mzdy sa prenesie do výplat. Mzdu upravíte podľa potreby.

Čo robiť, ak ste už do zložiek mzdy v Personalistike vstúpili cez Oprav a potvrdili ich cez OK?

Rozúčtovanie činností a zákaziek na zložkách mzdy zadaných v Personalistike bude potrebné nanovo doplniť. Ak už máte vygenerované mzdy bez preneseného rozúčtovania činností a zákaziek, tieto bude potrebné nanovo vygenerovať cez tlačidlo Generuj vo Výpočte mzdy. Nastavené rozúčtovanie sa prenesie do výplat. Mzdu upravíte podľa potreby.

Ako stiahnuť novú verziu 18.01?

Verziu si stiahnete priamo z programu cez voľbu O programe - Over/Stiahni verziu z internetu.
Iveta Hronská


Ing. Lívia Záthurecká
vedúca odd. podpory programu OLYMP

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 41
e-mail:
internet: www.kros.sk