KROS logo
Nová verzia 18.32 OLYMP


Oprava dovolenkového priemeru v 2.Q 2018

Vo verzii 18.32 sme opravili chybu verzií 18.31 a 18.30. Týkala sa len zákazníkov, ktorí ručne zadali v Personalistike priemer na dovolenku za 4. štvrťrok 2017 na karte Údaje z iného softvéru. Namiesto skutočného priemeru v 2. kvartáli 2018 program uviedol priemer použitý v mzdách za 1. kvartál 2018. Ostatných zamestnancov sa uvedená chyba netýka.  

Mzdy za apríl 2018

Ak ste už spracovali mzdy za apríl na verzii 18.31 alebo 18.30, pripravili sme pre Vás postup na opravu. Ak ste mzdy za apríl ešte nepočítali, stiahnite si verziu 18.32 a v nej vygenerujte mzdy.

Mzdy za máj 2018

Ak ste si už v Ročnom kalendári pridali máj a vygenerovali v ňom mzdy, vymažte ich. Pri novom generovaní na verzii 18.32 program použije správny dovolenkový priemer. Ak máj ešte pridaný nemáte, pridajte ho vo verzii 18.32 a mzdy spracujte obvyklým spôsobom.  

Za chybu sa Vám ospravedlňujeme.

Ako stiahnuť novú verziu 18.32?

Verziu si stiahnete priamo z programu cez voľbu O programe - Over/Stiahni verziu z internetu.
Iveta Hronská


Ing. Lívia Záthurecká
vedúca odd. podpory programu OLYMP

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 41
e-mail:
internet: www.kros.sk