KROS logo
Nová verzia OLYMP


OLYMP 17.70

Pozrite sa, čo s novou verziou získate:

legislativa.png 

Legislatíva

Od 1.9.2017 platí pre verejnú správu nová zložka mzdy 219 - Odmena k funkčnému platu. Slúži na zadanie odmeny vo výške 2 % priznaného funkčného platu zamestnanca v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

Prehľadnejší mzdový list

Mzdový list už vytlačíte v členení na zložky mzdy a zrážky. Kontrola Mzdového listu s inými dokumentmi, napr. s Potvrdením o zdaniteľnej mzde, tak bude jednoduchšia.

kalkulacka_icon.png

Import údajov z iného softvéru

Ak ste stále váhali či máte prebrať aj firmu z iného softvéru, tak teraz je ten správny čas. Okrem personálnych údajov už naimportujete aj priemery na nemoc, dovolenku a ELDP.

Nový dokument

Zrážky už odkontrolujete aj pred generovaním výplat cez dokument Rekapitulácia zrážok zadaných v personalistike.

balik podpory ikona

Prístup k súborom

Po vyexportovaní súborov sa zobrazí cesta s hypertextovým prepojením. Po kliknutí na prepojenie sa otvorí priečinok s vyexportovaným súborom.

Ako môžete získať novú verziu? 

  • Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete priamo z programu Olymp cez menu O programe - Over/Stiahni verziu z internetu alebo z našej internetovej stránky.
  • Ak nemáte platný Balík podpory, zaslali sme Vám predfaktúru poštou (nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie).

Verziu na DVD, prípadne predfaktúru na obnovu Balíka podpory najrýchlejšie získate objednaním cez Zónu pre klienta.




Martina Tichá


Martina Tichá
zástupkyňa vedúcej odd. podpory OLYMP

KROS a.s.,
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina



Kontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 41
e-mail:
internet: www.kros.sk