KROS logo
Olymp Spravodaj 07/2017 OLYMP


Chráňte svoje data

Ľudia v živote vynakladajú veľké úsilie a nemalé financie na ochranu svojho zdravia, rodiny, majetku. My Vám prinášame tip na ochranu Vašich dát, ktorý Vás nič nestojí.

Viac info