KROS logo
Olymp spravodaj 1/2016 OLYMP


Nová verzia 16.00

Vážený používateľ programu OLYMP,

informujeme Vás, že od dnešného dňa si môžete stiahnuť novú verziu 16.00.

Čo je nové vo verzii?

 Legislatívne zmeny pre rok 2016:

 • nová výška minimálnej mzdy - hodinová mzda 2,3280 €, mesačná mzda 405 €,
 • nové maximálne vymeriavacie základy na ZP a SP - pre rok 2016 je to suma 4290 €,
 • nový maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie z dividend,
 • zvýšenie nepostihnuteľnej časti na zamestnanca pri výpočte exekúcií,
 • nová hraničná suma a nové podmienky pre dlhodobo nezamestnaných na uplatnenie odvodovej úľavy.

Ďalšie úpravy programu:

 • Evidenčný list dôchodkového poistenia
  • cez menu Exporty - Export pre Sociálnu poisťovňu - Evidenčné listy dôchodkového poistenia vytvoríte nový export pre elektronické zasielanie ELDP,
  • už môžete vytvoriť aj za zvolené obdobie - pri exporte aj tlači môžete zvoliť obdobie, za ktoré majú byť údaje na dokumente zobrazené. Novú funkčnosť využijete, ak Vás Sociálna poisťovňa požiada o zdokladovanie iba určitého obdobia dôchodkového poistenia.
 • Dátum ukončenia pracovného pomeru
  • pri ukončení pracovného pomeru môžete označiť voľbu Automaticky ukončiť aj zdrav. poistenie. Po jej označení program doplní dátum ukončenia zdravotnej poisťovne na karte Zdravotné poistenie,
  • pri ukladaní zamestnanca v Personalistike je možné automaticky preniesť dátum ukončenia pracovného pomeru aj do dátumu vrátenia pracovných prostriedkov.

                          

 • Dohodár, ktorý nepracuje 5 dní po sebe
  • údaje o odpracovaných dňoch zadáte už iba raz, v Personalistike na karte Zdravotné poistenie, a tieto dni sa automaticky prenesú pri generovaní výplat ako odpracované.  Funkčnosť využijete u všetkých dohodárov, ktorí majú v Personalistike na karte Mzdové údaje pridelený iný, ako Prázdny pracovný kalendár.
 • Prevodné príkazy - triedenie podľa zvoleného kritéria
  • pri tlači prevodných príkazov už môžete zvoliť, podľa akých kritérií majú byť zotriedené položky prevodného príkazu, napr. podľa čiastky, príjemcu, čísla účtu.

 

 • Odvody a daň platené do zahraničia
  • v každej zložke mzdy, z ktorej sa počíta daň, pribudla záložka Zdaňovanie, v ktorej môžete zvoliť, či sa bude príjem zdaňovať na Slovensku, alebo v zahraničí. Po zapnutí voľby "v zahraničí" sa vo výplate automaticky vytvorí zrážka Daň z príjmu v zahraničí.
  • v Bankových účtoch pribudli nové druhy účtov:
   • zdrav. poisťovne - zahr., sociálne poisťovne - zahr. a daň - v zahraničí,
   • výhodou je, že ak tieto účty prenesiete do Personalistiky na kartu Zrážky pri pridaní zahraničných odvodov a zároveň nastavíte príslušné percentuálne sadzby pre odvody do iného štátu, po vygenerovaní výplaty sa automaticky vygeneruje aj zahraničný prevodný príkaz.
 • Vylepšenia pre verejnú správu
  • pre zamestnancov obecných úradov a vysokých škôl môžete vyplniť doplnkový kód na účely rozdelenia zamestnancov v Štvrťročnom výkaze o práci. Doplnkový kód je možné prideliť zamestnancovi v Personalistike na karte Pracovné údaje a prostriedky, na záložke Údaje pre štatistiku,
  • pri zadaní pracovného pomeru - Iný pracovný vzťah (napr. pri starostovi obce) môžete zvoliť, či sa má aj daný pracovník uvádzať v Štvrťročnom výkaze o práci. 

 

Zoznam všetkých noviniek a úprav nájdete na internetovej stránke v časti Ostatné novinky verzie.

Ako môžete získať novú verziu?

Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete priamo z programu Olymp cez menu Olymp - Over/Stiahni verziu z  internetu, alebo z našej internetovej stránky.

 

Stiahnuť BIG

 

AKCIA: Videoškolenia s publikáciou zadarmo

 

Získajte rýchlo a jednoducho aktuálne informácie zo mzdovej legislatívy platnej v roku 2016.

Objednajte si:

 • videobalík MINI s 5 videoškoleniami v hodnote 128,40 € iba za 94,80 s DPH,
 • ZADARMO k nemu dostanete publikáciu Najlepšie triky v OLYMPE v hodnote 9,90 € s DPH.


Videoškolenia Vás pripravia na zmeny v mzdách od
1.1.2016 týkajúcich sa vymeriavacích základov, odvodových úľav, dohôd, exekúcií a priemerov na dovolenku a nemoc. V aktualizovanej publikácii nájdete užitočné tipy na prácu v programe.  

 

Ako využiť akciovú ponuku?

Uhraďte farebnú predfaktúru, ktorú sme Vám zaslali 7.12.2015. Ak ste predfaktúru neobdržali, videoškolenia a publikáciu si môžete objednať prostredníctvom objednávkového formulára.  

 • Videoškolenia si pozriete v Zóne pre klienta po ich zverejnení a publikácia Vám bude doručená poštou.

 

 Zóna pre klienta

 

Tlacitko Objednat sml 88px

 

 
Prečítajte si, ako vysporiadať dovolenku pri prechode do nového roku na našom blogu.