KROS logo
Olymp spravodaj 11/2016 OLYMP


Čo bude nové vo verzii 16.20

Vážený používateľ programu OLYMP,

informujeme Vás o pripravovanej verzii 16.20.  

Čo v nej nájdete? 

 • Ročné zúčtovanie dane za rok 2015:
  • aktualizovaný výpočet a tlačivá:
   • ročné zúčtovanie dane,
   • zoznam pracovníkov podľa nároku na zamestnaneckú prémiu za rok 2015.
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane:
  • tlačivo aj export - upravené pre zdaňovacie obdobie roku 2015.
 • Aktualizované štatistické tlačivá a podklady:
  • Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2015,
  • Ročný výkaz o úplných nákladoch práce (1-01) za rok 2015,
  • Štvrťročný výkaz o práci (2-04) pre rok 2016,
  • podklady k štvrťročnému výkazu v školstve MŠVVŠ SR (1-04) - pre rok 2016.

Novú verziu 16.20 plánujeme zverejniť po 19.2.2016. Nainštalovať si ju budete môcť v rámci platného Balíka podpory.

O dostupnosti novej verzie Vás budeme informovať e-mailovou novinkou. 
Martina Tichá


Martina Tichá
zástupkyňa vedúcej odd. podpory OLYMP

KROS a.s.,
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 41
e-mail:
internet: www.kros.sk


Aké termíny je potrebné dodržať v súvislosti s RZD už dnes?