KROS logo
Olymp Spravodaj 11/2017 OLYMP


Nová verzia 17.21

Termíny odovzdávania štatistík sa blížia. Ak čakáte na aktualizované štatistické výkazy, verzia 17.21 je tu pre Vás!

Aktualizované štatistické tlačivá na rok 2017

  • Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 1-01
  • Štvrťročný výkaz o práci (2-04) a Podklady k štvrťročnému výkazu
  • Podklady k štvrťročnému výkazu o práci v školstve Škol 1-04

 Nový export

  • Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 1-01 v .xml štruktúre  
Import vypisu

Oprava: Potvrdenie o zdaniteľnej mzde

  • Opravená chyba od verzie 17.10 vo vykazovaní poistného a príspevkov v Potvrdení o zdaniteľnej mzde (v riadkoch 05a, 05b, 05c) v prípade, že mal zamestnanec v zdaňovacom období príjem zdaňovaný v zahraničí a zároveň si iba časť roka uplatňoval daňový bonus.

Za vzniknutú situáciu sa Vám ospravedlňujeme.

Ako môžete získať novú verziu? 

  • Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete z našej internetovej  stránky alebo priamo z programu Olymp cez menu Olymp - Over/Stiahni verziu z internetu.
  • Verziu na DVD, prípadne obnovu Balíka podpory najrýchlejšie získate objednaním cez Zónu  pre klienta.

Náš tip: Pripravili sme pre Vás novú pomocnú tabuľku Porovnanie mzdových veličín roku 2017 s rokom 2016, ktorú môžete začať využívať pri Vašej práci.