KROS logo
Olymp spravodaj 12/2016 OLYMP


Nová verzia 16.20

Vážený používateľ programu OLYMP,

informujeme Vás, že už je k dispozícií nová verzia 16.20.

Čo je nové vo verzii?

 Ročné zúčtovanie dane za rok 2015:

 • aktualizovaný výpočet a tlačivá RZD v zmysle platnej legislatívy,
 • doplnené tlačidlá - šípky na predchádzajúci a nasledujúci záznam vo formulári ročného zúčtovania dane, ktoré slúžia na rýchlejší presun medzi RZD zamestnancov.

Pozor! Pre uplatnenie nezdaniteľnej časti zo zaplatených príspevkov na DDS v RZD je potrebné mať v Personalistike v zrážke Doplnkové dôchodkové sporenie označené políčko Uplatniť ako NČZD.

 • Uplatniť nezdaniteľnú časť zo zaplatených príspevkov na DDS si môže len zamestnanec, ktorý  podpísal novú zmluvu na DDS po 31.12.2013, alebo podpísal dodatok k zmluve uzatvorenej pred 31.12.2013 a zároveň nemá inú zmluvu, ktorá nespĺňa uvedené podmienky.            

 

Hlásenie o vyúčtovaní dane:
 • tlačivo aj export - upravené pre zdaňovacie obdobie roku 2015.

Aktalizované štatististické tlačivá a podklady:

 • Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2015,
  • Termín odovzdania: 31.3.2016,
 • Ročný výkaz o úplných nákl. práce (1-01) za rok 2015,
  • Termín odovzdania: 30.4.2016,
 • Štvrťročný výkaz o práci (2-04) za rok 2016,
  • Termín odovzdania: 20.4.2016,
 • Podklady k štvrťročnému výkazu v školstve MŠVVŠ SR (1-04) za rok 2016,
  • Termín odovzdania: 15.4.2016.

Zoznam všetkých noviniek a úprav nájdete na internetovej stránke v časti Ostatné novinky verzie.

Ako môžete získať novú verziu?

Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete priamo z programu Olymp cez menu Olymp - Over/Stiahni verziu z  internetu alebo z našej internetovej stránky.

Ak nemáte platný Balík podpory, zašleme Vám predfaktúru poštou dňa 22.2.2016 (nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie).

Verziu na DVD, prípadne obnovu Balíka podpory najrýchlejšie získate objednaním cez Zónu pre klienta.

 

Získajte publikáciu Ročné zúčtovanie dane za rok 2015 so zľavou 50 %

Objednajte si:

 • videoškolenie Ročné zúčtovanie dane za rok 2015 za 22,80 € s DPH
 • a získate k nemu publikáciu Ročné zúčtovanie dane za rok 2015 so zľavou 50 % iba za 4,95 € s DPH (pôvodne 9,90 €).

Akcia je platná do 31.3.2016. Videoškolenie Ročné zúčtovanie dane za rok 2015 bude k dispozícii na koncom februára 2016.

Najrýchlejšie získate videoškolenie s publikáciou uhradením predfaktúry, ktorú Vám zašleme 22. 2. 2016. Úhradu Vám odporúčame realizovať cez Zónu pre klienta. Publikáciu si môžete objednať aj samostatne.

 

objednat-velke

zpk-kluc
Martina Tichá


Martina Tichá
zástupkyňa vedúcej odd. podpory OLYMP

KROS a.s.,
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 41
e-mail:
internet: www.kros.sk