KROS logo
Olymp spravodaj 15/2016 OLYMP


Tip - Evidovanie odvodovej úľavy u dlhodobo nezamestnaných

Vážený používateľ programu OLYMP,

pripravili sme pre Vás praktický tip, ako v programe Olymp zadefinujete odvodovú úľavu u nového zamestnanca, ktorý bol pred nástupom do Vašej spoločnosti evidovaný ako dlhodobo nezamestnaný.

  • Úľavu evidujete v Personalistike na karte Pracovné pomery v hlavnom pracovnom pomere, kde:
    • zvolíte, či bol zamestnanec evidovaný na úrade práce najmenej 6, resp. 12 mesiacov,

    • označíte Úľava na ZP, resp. Úľava na SP.                                                           

  Viac info

 
Prečítajte si na našom blogu o Uplatnení odvodovej úľavy pre zamestnancov s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese.