KROS logo
Olymp spravodaj 2/2016 - Výkaz poisteného a príspevkov OLYMP


Elektronické zásielanie Výkazov poistného a príspevkov za december 2015

Vážený používateľ,

informujeme Vás, že momentálne cez portál Sociálnej poisťovne neprechádza Výkaz poistného a príspevkov za december 2015, ak je výplatný termín zamestnávateľa v nasledujúcom mesiaci (v programe máte v Organizácia – Podnik na záložke  Nastavenia zvolený prepínač nasled. mesiaca). Obdobie zúčtovania príjmu je vtedy január 2016.


Podľa dostupných informácii zo Sociálnej poisťovne nie je ich server momentálne prispôsobený na elektronické zasielanie týchto výkazov a ich odosielanie bude sprístupnené približne v polovici januára 2016.

Povinnosť zamestnávateľa podať tento výkaz (VPP) za december 2015 (s výplatným termínom nasledujúceho mesiaca), je do 08.02.2016.