KROS logo
Olymp spravodaj 24/2015 OLYMP


Tipy - vysporiadanie výsledkov RZZP za rok 2014 v programe

Vážený používateľ programu OLYMP,

pripravili sme pre Vás postup, ako výsledky RZZP zadať do programu Olymp.

Zložka mzdy Z20 - zúčtovanie zdravotného poistenia

Preplatok zamestnanca - pridáte priamo vo výpočte mzdy zamestnanca. Použijete zložku mzdy Z20 - zúčtovanie zdravotného poistenia a do riadku Čiastka uvediete výšku preplatku.

                               

  Zrážka Zúčtovanie zdravotného poistenia

  Použijete ju v prípade:

   • nedoplatku zamestnanca,
   • nedoplatku organizácie,
   • preplatku organizácie.

  Zrážku pridáte priamo vo výplate na záložke Zrážky nasledovne:

  • zvolíte prepínač poistné a daň,
  • vyberiete názov zrážky zúčtovanie zdravotného poistenia,
  • prenesiete z číselníka zdravotnú poisťovňu, v ktorej bol zamestnanec poistený v minulom roku,
  • doplníte už len Čiastku pre Organizáciu prípadne Pracovníka (Základ a Percento nezadávate, ponecháte preddefinované hodnoty):
   • mínusovú čiastku zadáte v prípade preplatku na poistnom za organizáciu,
   • kladnú čiastku zadáte v prípade nedoplatku na poistnom za organizáciu alebo za zamestnanca.

  Výsledok RZZP sa nekompenzuje a ani nespočítava s bežnými mesačnými odvodmi do ZP. Ak je celkový výsledok ročného zúčtovania za všetkých zamestnancov danej poisťovne nedoplatok, program vytvorí pri generovaní prevodného príkazu samostatnú položku na úhradu Ročné zúčtovanie ZP. V ňom je potrebné upraviť Variabilný Symbol na číslo výkazu nedoplatkov obdržaných zo ZP.

                                 

  Ako postupovať, ak zamestnanec v súčasnosti už nie je v pracovnom pomere u zamestnávateľa?

  Zamestnanec bude kontaktovaný príslušnou zdravotnou  poisťovňou a výsledok ročného zúčtovania si vysporiada so zdravotnou poisťovňou  sám.

  Zamestnávateľ môže výsledok ročného zúčtovania vysporiadať dvoma spôsobmi:

  • vygenerujete výplatu zamestnancovi aj po skončení  pracovného pomeru a pridáte výsledok zúčtovania zdravotného poistenia na záložke  Zrážky (ako je už vyššie uvedené).
   • Tento spôsob zabezpečí, že nedoplatok zamestnávateľa sa  automaticky pridá do prevodného príkazu a výsledok ročného zúčtovania sa  zohľadní aj v Rozúčtovaní mzdových nákladov pre podvojné  účtovníctvo.

  Alebo

  • výsledok ročného zúčtovania nezadáte do programu Olymp,  nedoplatok alebo preplatok zaevidujete len vo svojom účtovníctve.
   • Tento spôsob nezabezpečí automatické prepočítanie výsledku  (preplatky / nedoplatky), nakoľko nebudú zadané v programe u  zamestnancov. Preto, ak celkovým výsledkom RZZP bude nedoplatok, tento je  potrebné odviesť do zdravotnej poisťovne.

  Do pozornosti by sme Vám chceli dať aj natočený videonávod RZZP - zadanie výsledkov do výplat.
  Martina Tichá


  Martina Tichá
  zástupkyňa vedúcej odd. podpory OLYMP

  KROS a.s.,
  ekonomický a stavebný softvér
  A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina  Kontakt
   
   
    

   
  tel.: 041/707 10 41
  e-mail:
  internet: www.kros.sk


  Prečítajte si na našom blogu, aký vplyv má deň určený na výplatu miezd na splatnosť poistného.