KROS logo
Olymp spravodaj 3/2016 - Výpočet exekúcií OLYMP


Exekúcie s novou legislatívou od 1.1.2016

Vážený používateľ,

v zmysle Nariadenia vlády č. 292/2015, ktorým sa mení a dopĺňa pôvodné nariadenie č. 268/2006 Z. z., sa od 1.1.2016 mení základná suma, ktorá sa zamestnancovi pri výpočte exekučnej zrážky nesmie zraziť z jeho čistej mzdy. Základná suma bola do 31.12.2015 vo výške 60% životného minima a od 1.1.2016 sa základná suma zvyšuje na 100% životného minima.

V praxi to znamená, že sa zamestnancovi zvýši nepostihnuteľná čiastka zo 118,85 [60%*198,09] na 198,09 €.


Ak spracovávate mzdy za december 2015 v januári 2016 (výplatný termín máte nasledujúceho mesiaca), je potrebné pri výpočte exekúcie zohľadniť už novú legislatívu.

Z tohto dôvodu, odporúčame decembrové výplaty spracovávať na novej verzii 16.00!

zostave Profesionál, prostredníctvom tlačidla Výpočet, nájdete konkrétny spôsob výpočtu zadanej exekúcie.

     


Od 1.1.2016 sa nemení základná suma pre výpočet výživného, pokuty za priestupok a zmena nenastala ani u poberateľov dôchodkov.  Rovnako sa nemení ani nepostihnuteľná časť na vyživované osoby.