KROS logo
Olymp spravodaj 35/2016 OLYMP


Tip - Vysporiadanie RZZP

Vážený používateľ programu OLYMP,

v tomto období sa pri telefonickom poradenstve často stretávame s otázkou vysporiadania RZZP so zamestnancami.

Z tohto dôvodu Vám opätovne zasielame tip, ako správne zaevidujete výsledok RZZP v programe OLYMP.   

Viac info

Tip nájdete aj v programe Olymp cez Info Kros na záložke Domov - Úvodná obrazovka.