KROS logo
Olymp spravodaj 5/2016 OLYMP


Nová verzia 16.10

Vážený používateľ programu OLYMP,

informujeme Vás, že od dnešného dňa si môžete stiahnuť  novú verziu 16.10.

Čo je nové vo verzii?

 Ďalšie legislatívne zmeny platné od 1.1.2016:

 • nový maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN zamestnanca - 42,3123 €,
 • odvodová úľava pre zamestnancov z najmenej rozvinutých okresov:
  • upravený výpočet mzdy v mesiaci, kedy končí odvodová úľava z dôvodu, že zamestnanec prestane mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese,
   • odvody na sociálne poistenie (okrem ÚP a GP) sa počítajú iba za tie dni, kedy už bola odvodová úľava ukončená,
  • ak sa zamestnanec presťahoval a už nemá trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese:
   • doprihlásenie zamestnanca do SP kódom 16,
   • odhlásenie zamestnanca zo ZP kódom 1W K,
  • upravené vykazovanie na Mesačnom výkaze poistného a príspevkov pre SP v prípade, že sa zamestnanec presťahoval a prestal mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese,
 • tvorba sociálneho fondu - príjem starostov:
  • ak je v podnikových údajoch zvolená právna forma 801 - Obec (obecný úrad), zobrazí sa pri pracovnom pomere Iný pracovný vzťah označovacie políčko Počítať sociálny fond. Toto políčko je potrebné označiť v prípade, že ide o starostu obce resp. primátora mesta, nakoľko títo sa od 1.1.2016  považujú za zamestnancov na účely tvorby a použitia sociálneho fondu.

Aktualizované dokumenty:

 • Prehľad o zrazených preddavkoch na daň za rok 2016,
 • Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO na rok 2016,
 • Potvrdenie o zdaniteľných  príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2016,
 • Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2015,
 • Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou,
 • Prevodný príkaz pre SLSP, VÚB, ČSOB a OTP banku.

Pre SLSP budú vo verzii 16.10 dva prevodné príkazy:

0900 – Slovenská sporiteľňa (od 30.1.2016),

0900 – Slovenská sporiteľňa (do 29.1.2016).

Je to z toho dôvodu, že SLSP akceptuje pôvodný PP výlučne do 29.1.16 a nový výlučne od 30.1.16. Pri automatickej tlači program vyberie aktuálny PP (podľa systémového dátumu vo Vašom PC).

Ďalšie úpravy programu:

 • na zrážke Doplnkové dôchodkové sporenie je možné evidovať uplatnenie NČZD v ročnom zúčtovaní dane,
  • po nainštalovaní v.16.10 program zobrazí upozornenie, že v Personalistike na zrážke Doplnkové dôchodkové sporenie je možné zvoliť, či sa príspevky majú uplatniť v RZD. NČZD si môže uplatniť zamestnanec, ktorý podpísal novú zmluvu s DDS, alebo podpísal dodatok k zmene zmluvy uzatvorenej pred 31. 12. 2013

                                  

 • doplnený export vo formáte SEPA XML aj  pre banky Commerzbank, Citibak a FIO  banku.  

Ročné zúčtovanie dane za rok 2015 bude zapracované vo verzii 16.20. Verzia bude dostupná v druhej polovici februára 2016.

 Ako môžete získať novú verziu?

 • Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete z našej  internetovej  stránky alebo priamo z programu Olymp cez menu Olymp - Over/Stiahni  verziu z internetu.
 • Ak nemáte platný Balík podpory, zaslali sme Vám  predfaktúru poštou (nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie).
 • Verziu na DVD, prípadne obnovu Balíka podpory najrýchlejšie získate objednaním cez Zónu  pre klienta

AKCIA: Videobalík MINI + publikácia zadarmo!

Pripravte sa na zmeny v mzdách, objednajte si:

Videoškolenia Vás pripravia na zmeny v mzdách
od 1. 1. 2016.  Získate informácie o vymeriavacích základoch, odvodových úľavách, dohodách,  exekúciách a priemeroch
na nemoc a dovolenku.

 

Viac info

Tlacitko Objednat sml 88px

Ako využiť akciovú ponuku?

Uhraďte farebnú predfaktúru, ktorú  sme Vám zaslali. Ak ste predfaktúru neobdržali, vyplňte objednávkový  formulár. Videoškolenia si pozriete v Zóne  pre klienta po ich zverejnení a publikácia Vám bude doručená poštou.