KROS logo
Olymp spravodaj 6/2016 OLYMP


Nová verzia 16.11

Vážený používateľ programu OLYMP,

informujeme Vás, že na internete sme zverejnili novú verziu 16.11. 

Vo verzii sme opravili chybu v Evidenčnom liste dôchodkového poistenia, kde program nevypĺňal kalendárne dni vylúčených dôb pri PN od 11.dňa, OČR a dni, za ktoré sa poskytovala náhrada mzdy z vážnych prevádzkových dôvodov (zložka mzdy 335). Nesprávne údaje boli len pri tlači a exporte ELDP z verzie 16.10.

  • Kalendárne dni vylúčených dôb je potrebné vypĺňať pre všetkých zamestnancov narodených pred 31.12.1984.        

Ďakujeme za pochopenie. Nápravu sme zjednali v čo možno najkratšom čase.                       

 Ako môžete získať novú verziu?

  • Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete z našej  internetovej  stránky alebo priamo z programu Olymp cez menu Olymp - Over/Stiahni  verziu z internetu.
  • Ak nemáte platný Balík podpory, zaslali sme Vám  predfaktúru poštou (nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie).
  • Verziu na DVD, prípadne obnovu Balíka podpory najrýchlejšie získate objednaním cez Zónu  pre klienta