KROS logo
Olymp spravodaj 8/2016 OLYMP


Nová verzia 16.12

Vážený používateľ programu OLYMP,

informujeme Vás, že od dnešho dňa nájdete na internete novú verziu 16.12.  

Čo je nové vo verzii? 

  • Aktualizovaný prevodný príkaz pre Tatrabanku.
  • Upravený Štandardný prevodný príkaz a Štandardný prevodný príkaz s príjemcom tak, aby sa v ňom neuvádzal BIC kód.
  • Upravená chyba na Evidenčnom liste dôchodkového poistenia, kde program v špecifických prípadoch mohol nesprávne uvádzať kal. dní vylúč. dôb. Bolo to v prípade, že začiatok PN / OČR po 11. dni (tzn. zložka mzdy N03 alebo N22) začala 2., 4., 6., 9. alebo 11. dňa v mesiaci a trvala až do konca mesiaca prípadne ešte dlhšie.
    • Chyba sa mohla prejaviť pri tlači / exporte ELDP od verzie 16.10.

 Ako môžete získať novú verziu?

  • Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete z našej  internetovej  stránky alebo priamo z programu Olymp cez menu Olymp - Over/Stiahni  verziu z internetu.
  • Ak nemáte platný Balík podpory, zaslali sme Vám  predfaktúru poštou (nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie).
  • Verziu na DVD, prípadne obnovu Balíka podpory najrýchlejšie získate objednaním cez Zónu  pre klienta