KROS logo
Pripravujeme v novej verzii - 3. časť OLYMP


Vo verzii 17.50 Vás ešte čaká ...

Máme pre Vás ďalšiu dobrú správu. Od verzie 17.50 bude obsah dokumentov aj vo Vašich rukách. Ako je to možné?

Vyvíjame nástroj - Editor reportov, ktorý Vám umožní do vybraných dokumentov dopĺňať údaje a meniť aj vzhľad dokumentu (doplniť logo, pečiatku, zmeniť formát písma,..).

Editor reportov

V novej verzii si už budete môcť upravovať prvé dokumenty:

 

Zoznam pracovníkov

Vytvoríte si svoj prehľad o zamestnancoch s vybranými personálnymi údajmi.  

 

 

Rekapitulácia miezd

Zostavíte si vlastný prehľad o mzdových údajoch zamestnancov. 

 

Výplatná páska - výpis zložiek

Doplníte si údaje, ktoré zaujímajú zamestnancov, napr. zostatok nároku na vyšetrenie u lekára. 

Pracovná zmluva

Vytvoríte si pracovnú zmluvu s vlastnými údajmi a textami.

 

V nasledujúcich verziách budeme dopĺňať aj ďalšie dokumenty s možnosťou úprav. Editor bude dostupný pre zákazníkov so zostavou Profesionál s platným Balíkom podpory.

 

Legislatíva

Ak do 29.6.2017 schváli parlament zmenu výšky životného minima, platnú od 1.7.2017, bude zapracovaná už do tejto verzie. Životné minimum vplýva na správny výpočet zrážok nariadených súdom, výživného a pokút.

 

Novú verziu 17.50 plánujeme zverejniť po 3.7.2017. Nainštalovať si ju budete môcť v rámci platného Balíka podpory. O dostupnosti novej verzie Vás budeme informovať e-mailovou novinkou.