KROS logo
Rozhodnite o nových vylepšeniach OLYMP


Vyjadrite svoj názor - odpovede zbierame už len niekoľko dní!

Vážený používateľ,

využite možnosť ovplyvniť, aké novinky a vylepšenia budú zapracované do programu Olymp v roku 2017! Máte na to už len niekoľko dní!

Na základe Vášho minuloročného hlasovania bolo do programu zapracovaných už viacero vylepšení, napr. kalkulačka na informatívny prepočet dovolenky, náhľad v exportoch pre DÚ, SP a ZP, Potvrdenie o poberaní náhrady príjmu pri PN a pod. Vo verzii 17.00 sa môžete tešiť ešte na ďalšie vylepšenia, ktoré sme zapracovali práve na základe Vášho hlasovania.

Využite šancu a opäť vyjadrite svoj názor! Stačí, ak v priloženom dotazníku oznámkujete jednotlivé funkcie.

Váš názor je pre nás dôležitý, preto, prosíme, vyplňte a odošlite dotazník do 25.11.2016.

Funkcie s najlepším hodnotením doplníme do plánov verzií na nasledujúci rok. 

vyplniť dotazník

 

Vopred ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa z každého prijatého dotazníka.

S pozdravom