KROS logo
Vaše aktuálne otázky OLYMP


Poukázanie podielu zaplatenej dane, Hlásenie

Čas odovzdania Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2016 sa blíži. Ako správne zobraziť zamestnancov v IV. a V. časti Hlásenia a aké sú možnosti jeho vytvorenia a odoslania daňovému úradu? 

Viac info

Obraciate sa na nás s otázkou, ako správne vyplniť Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní dane, ak chce zamestnanec poukázať podiel zaplatenej dane?

Viac info

 
Martina Tichá


Martina Tichá
zástupkyňa vedúcej odd. podpory OLYMP

KROS a.s.,
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 41
e-mail:
internet: www.kros.sk