KROS logo
Verzia 18.00 OLYMP


Legislatíva 2018

Vo verzii 18.00 sme zapracovali:  

Legislatívu roku 2018

 • minimálnu mzdu
 • maximálny vymeriavací základ na SP
 • maximálny vymeriavací základ na ZP z dividend

Daňové veličiny roku 2018

 • novú výšku nezdaniteľnej časti základu dane
 • novú výšku daňového bonusu

Tlačivá

 • Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2017
 • aktualizovaný Posudok o zdravotnej spôsobilosti

Exekúcie

 • možnosť evidovať aká časť nepostihnuteľnej sumy v % má byť použitá pri výpočte exekúcie
  • nastavenie je prístupné v zrážke nariadenej súdom, výživnom a pokute
  • nový výpočet program použije prvýkrát v mzdách za 1/2018

TIP: Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb a Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2017 zostávajú naďalej v platnosti.

Do verzie 18.10 dostupnej od 25.01.2018 zapracujeme

 

Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete priamo z programu cez voľbu O programe - Over/Stiahni verziu z internetu.
Ak nemáte platný Balík podpory, môžete si ho obnoviť v Zóne pre klienta.

Objednať malé
Martina Tichá


Martina Tichá
zástupkyňa vedúcej odd. podpory OLYMP

KROS a.s.,
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 41
e-mail:
internet: www.kros.sk