Menu

Verzie programu OMEGA

OMEGA 23.20.00

Top novinky verzie 23.20.00

>

Nové daňové priznanie k DPH podávate už za január 2020

 • V Novej verzii nájdete nie len nové tlačivo k dani z pridanej hodnoty, ale aj možnosť podať ho elektronickými prostriedkami.

 • V Omege bude možné zaúčtovať prípady súvisiace už aj so zmenami v legislatíve napr. nadobudnutie tovaru v tuzemsku z EÚ s oslobodením od dane.

 • V súvislosti s týmito zmenami sme upravili tlačové zostavy Evidencia DPH, Rekapitulácia DPH a Informatívny stav DPH bez uzávierok.

>

Súhrnný výkaz

 • Od 2020 sa zavádza nový režim, tzv. call of stock, ten zjednoduší podmienky pri premiestnení tovaru bez zmeny vlastníka medzi členskými krajinami EÚ.

 • V evidencii účtovných dokladov už bude možné, vďaka novým typom súm, takýto doklad zaevidovať.

 • Súhrnný výkaz podáte elektronicky už na novom tlačive platnom pre rok 2020.

>

Intrastat

 • Vo verzii nájdete aktualizované kódy colného sadzobníka pre Intrastat.

 • Hlásenie Intrastat už viete podať na tlačive platnom pre rok 2020.

>

Luxusné elektromobily

 • Upravili sme test základu dane v DPPO, pre tých, ktorí evidujú aj luxusné elektromobily.

 • Tie môžu byť od r. 2019 zaradené v novej odpisovej skupine „0“.

Ostatné novinky verzie 23.20.00

 • Opravili sme prenos položiek do pokladne Flexy 150, ktorý za určitých okolností neprebehol.

Archívne verzie programu

OMEGA 12.11.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.11.00 Vytvorené nové výkazy riadnej a priebežnej účtovnej závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Súvaha priebežnej účtovnej závierky, Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky). Výkazy sa použijú v roku 2009 a v...

OMEGA 12.10.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.10.00 Vytvorené nové výkazy riadnej a priebežnej účtovnej závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Súvaha priebežnej účtovnej závierky, Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky). Výkazy sa použijú v roku 2009 a v...

OMEGA 12.01.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.01.00 Opravená chyba, ktorá bola pri tlači hlavnej knihy za zadané obdobie DUÚP od-do. Opravená chyba, ktorá bola pri prechode do nového roka - pri nastavovaní počiatočných stavov na sklade program zamrzol. V Evidencii...

OMEGA 12.00.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.00.00 Euro - V programe bola zapracovaná funkcia na prechod na menu EURO. Prevod údajov z SKK na EUR sa vykoná automaticky pri prechode z roku 2008 do roku 2009, prípadne pri prvom otvorení databázy 2009 v novej verzii. Pri...

KROS
Copy link