Menu
  1. OMEGA
  2. Archív verzií

Verzie programu OMEGA

OMEGA 24.10.00

Top novinky verzie 24.10.00

>

Nové Daňové priznanie DPH a Kontrolný výkaz DPH podáte už za január 2021

– Vo verzii nájdete nielen nové tlačivá, ale aj možnosť podať ich elektronickými prostriedkami.

– Nezabudnite, že od 1.1.2021 sú zmenené všetky typy súm a súvisiace automatické účtovania podľa novej legislatívy.

 

>

Daň z motorových vozidiel

Lehota na podanie DPMV je síce až 31.3.2021, nové tlačivo DPMV si môžete vyplniť, vytlačiť a vo formáte XML aj odoslať na FRSR.

 

>

Intrastat

– Aktualizovali sme kódy colného sadzobníka pre Intrastat a číselník štátov v súvislosti s BREXITom.
– Hlásenie Intrastat už podáte na nových tlačivách platných pre rok 2021, samozrejme aj elektronicky.


Ostatné novinky verzie 24.10.00

  • V Omege je možné zaúčtovať „Opravný doklad k nevymožiteľnej pohľadávke“, ktorý vytlačíte priamo v Evidencii účtovných dokladov.

  • Opravili sme vzor – EÚ (CM) služba – § 69 a chybu v kontrole – Účtovný zápis s odkazom na DPH nemá použitý účet 343.

Archívne verzie programu

OMEGA 12.53.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.53.00 Opravená chyba "Run time error: Object variable or with block variable not set", ktorá sa vyskytla v prí­pade odhlásenia sa z firmy. Stiahnuť upgrade

OMEGA 12.52.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.52.00 Do formulára pre pridanie položky v doklade fakturácie, vedľa poľa "Zľavy", pribudla voľba "Prepočí­tavať zľavu". Ak je voľba zapnutá (označená krížikom), tak pri zmene hodnoty v poli "Predajná cena" (alebo "Predajná...

OMEGA 12.51.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.51.00 Pre daňové priznanie DPH s platnosťou od 01.04.2009 bol doplnený export vo formáte XML. V programe bolo upravené načítavanie údajov do cash flow na základe novej štruktúry Súvahy a Výkazu ziskov a strát. V prehľade Cash...

OMEGA 12.21.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.21.00 Pre daňové priznanie DPH s platnosťou od apríla 2009 bol doplnený export vo formáte XML. Opravená chyba, kedy program pri opakovanom prechode do roku 2009 neprepočítal nákupné ceny dodávateľa z meny SKK na menu EUR. Pri...

OMEGA 12.20.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.20.00 V tlačovej zostave výkazu dane z pridanej hodnoty pribudla možnosť označiť voľbu pre nadmerný odpočet v súvislosti so zmenou zákona o DPH "Splnenie podmienok §79 ods. 2". Táto možnosť sa prvýkrát použije za zdaňovacie...

OMEGA 12.13.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.13.00 Zmena sadzieb stravného pre tuzemské pracovné cesty s platnosťou od 1.4.2009. Pri tlači odoslaných faktúr bola opravená chyba "Subscript out of range". Opravená chyba, ktorá bola pri uzávierke dlhodobého majetku. Ak mal...

OMEGA 12.12.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.12.00 Vo výkaze Cash Flow bol opravený výpočet riadku A.7. Obraty z účtu 341 program zadával s opačným znamienkom. Opravená chyba, ktorá bola na dokladoch v roku 2008 vyhotovených v mene EUR a boli čiastočne uhradené. Pri...

OMEGA 12.11.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.11.00 Vytvorené nové výkazy riadnej a priebežnej účtovnej závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Súvaha priebežnej účtovnej závierky, Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky). Výkazy sa použijú v roku 2009 a v...

OMEGA 12.10.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.10.00 Vytvorené nové výkazy riadnej a priebežnej účtovnej závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Súvaha priebežnej účtovnej závierky, Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky). Výkazy sa použijú v roku 2009 a v...

OMEGA 12.01.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.01.00 Opravená chyba, ktorá bola pri tlači hlavnej knihy za zadané obdobie DUÚP od-do. Opravená chyba, ktorá bola pri prechode do nového roka - pri nastavovaní počiatočných stavov na sklade program zamrzol. V Evidencii...

KROS
O nás
Blog
Kontakty