Menu
  1. OMEGA
  2. Archív verzií

Verzie programu OMEGA

OMEGA 24.00.00

Top novinky verzie 24.00.00

>

Zmeny v DPH

Evidujte doklady po novom. Pri účtovaní program automaticky pridáva doklady s novými typmi súm, tak aby ste jednoducho spracovali DPH aj v roku 2021. Novinkou je tiež „Opravný doklad k nevymožiteľnej pohľadávke“, ktorý vytlačíte priamo z Evidencie účtovných dokladov.
>

Daň z motorových vozidiel

Lehota pre podanie DPMV je síce až 31.3.2021, pripravte si však daňové priznanie dopredu. Pribudli nové sadzby dane pre ťahače a návesy, zmeny v znížení ročnej sadzby a ďalšie.

Ostatné novinky verzie 24.00.00

  • Zaúčtujte stovky dokladov za pár sekúnd. Využite Hromadné zaúčtovanie dokladov, či už ste ich stiahli z ELIS, iKROSu alebo importom z iného programu.
  • Neviete koľko dokladov máte k dispozícii v Elis? Zistíte to rýchlo vo výsledku importu.
  • Opravili sme rôzne chyby, ako napr. saldokonto pri mylných platbách a obojstrannú tlač pri Odoslaných faktúrach.

Archívne verzie programu

OMEGA 12.52.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.52.00 Do formulára pre pridanie položky v doklade fakturácie, vedľa poľa "Zľavy", pribudla voľba "Prepočí­tavať zľavu". Ak je voľba zapnutá (označená krížikom), tak pri zmene hodnoty v poli "Predajná cena" (alebo "Predajná...

OMEGA 12.51.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.51.00 Pre daňové priznanie DPH s platnosťou od 01.04.2009 bol doplnený export vo formáte XML. V programe bolo upravené načítavanie údajov do cash flow na základe novej štruktúry Súvahy a Výkazu ziskov a strát. V prehľade Cash...

OMEGA 12.21.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.21.00 Pre daňové priznanie DPH s platnosťou od apríla 2009 bol doplnený export vo formáte XML. Opravená chyba, kedy program pri opakovanom prechode do roku 2009 neprepočítal nákupné ceny dodávateľa z meny SKK na menu EUR. Pri...

OMEGA 12.20.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.20.00 V tlačovej zostave výkazu dane z pridanej hodnoty pribudla možnosť označiť voľbu pre nadmerný odpočet v súvislosti so zmenou zákona o DPH "Splnenie podmienok §79 ods. 2". Táto možnosť sa prvýkrát použije za zdaňovacie...

OMEGA 12.13.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.13.00 Zmena sadzieb stravného pre tuzemské pracovné cesty s platnosťou od 1.4.2009. Pri tlači odoslaných faktúr bola opravená chyba "Subscript out of range". Opravená chyba, ktorá bola pri uzávierke dlhodobého majetku. Ak mal...

OMEGA 12.12.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.12.00 Vo výkaze Cash Flow bol opravený výpočet riadku A.7. Obraty z účtu 341 program zadával s opačným znamienkom. Opravená chyba, ktorá bola na dokladoch v roku 2008 vyhotovených v mene EUR a boli čiastočne uhradené. Pri...

OMEGA 12.11.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.11.00 Vytvorené nové výkazy riadnej a priebežnej účtovnej závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Súvaha priebežnej účtovnej závierky, Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky). Výkazy sa použijú v roku 2009 a v...

OMEGA 12.10.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.10.00 Vytvorené nové výkazy riadnej a priebežnej účtovnej závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Súvaha priebežnej účtovnej závierky, Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky). Výkazy sa použijú v roku 2009 a v...

OMEGA 12.01.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.01.00 Opravená chyba, ktorá bola pri tlači hlavnej knihy za zadané obdobie DUÚP od-do. Opravená chyba, ktorá bola pri prechode do nového roka - pri nastavovaní počiatočných stavov na sklade program zamrzol. V Evidencii...

OMEGA 12.00.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.00.00 Euro - V programe bola zapracovaná funkcia na prechod na menu EURO. Prevod údajov z SKK na EUR sa vykoná automaticky pri prechode z roku 2008 do roku 2009, prípadne pri prvom otvorení databázy 2009 v novej verzii. Pri...

KROS
O nás
Blog
Kontakty