Menu
 1. OMEGA
 2. Archív verzií

Verzie programu OMEGA

OMEGA 24.20.00

Top novinky verzie 24.20.00

>

Daň z príjmov PO a FO typ B 2020

– Nový vzor tlačív DP PO a DP FO za rok 2020 vám program automaticky naplní údajmi z účtovníctva, tak ako ste na to zvyknutí.  

– Elektronické podanie je samozrejmosťou.

 

>

Nové daňové priznanie DPH a Kontrolný výkaz DPH podáte už za január 2021

– Vo verzii nájdete nie len nové tlačivá, ale aj možnosť podať ich elektronickými prostriedkami.

– V súvislosti s legislatívnymi zmenami v DPH sme upravili tlačové zostavy Evidencia DPH, Rekapitulácia DPH, Informatívny stav DPH bez uzávierok a Potvrdenie o podaní daňového priznania.

 

>

Daň z motorových vozidiel

– Lehota na podanie DPMV je síce až 31.3.2021, vo verzii nájdete už teraz nové tlačivo a môžete ho podať elektronicky.

– Pribudli nové sadzby dane pre ťahače a návesy, zmeny v znížení ročnej sadzby a ďalšie.


Ostatné novinky verzie 24.20.00

Intrastat

– Vo verzii sú aktualizované kódy colného sadzobníka pre Intrastat a číselník štátov v súvislosti s BREXITom

– Hlásenie Intrastat už viete podať na nových tlačivách platných pre rok 2021 a samozrejme aj elektronicky.

Nové typy súm

– Evidujte doklady po novom. Pri účtovaní program automaticky pridáva doklady s novými typmi súm.

– V Omege je možné zaúčtovať „Opravný doklad k nevymožiteľnej pohľadávke“, ktorý vytlačíte priamo v Evidencii účtovných dokladov.

Úprava v odpisovaní dlhodobého majetku

Podľa platnej legislatívy program od 1.1.2020 zaokrúhli všetky medziprepočty daňových odpisov na eurocenty matematicky pre jednotlivé roky odpisovania.

  Archívne verzie programu

  OMEGA 12.10.00

  Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.10.00 Vytvorené nové výkazy riadnej a priebežnej účtovnej závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Súvaha priebežnej účtovnej závierky, Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky). Výkazy sa použijú v roku 2009 a v...

  OMEGA 12.01.00

  Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.01.00 Opravená chyba, ktorá bola pri tlači hlavnej knihy za zadané obdobie DUÚP od-do. Opravená chyba, ktorá bola pri prechode do nového roka - pri nastavovaní počiatočných stavov na sklade program zamrzol. V Evidencii...

  OMEGA 12.00.00

  Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.00.00 Euro - V programe bola zapracovaná funkcia na prechod na menu EURO. Prevod údajov z SKK na EUR sa vykoná automaticky pri prechode z roku 2008 do roku 2009, prípadne pri prvom otvorení databázy 2009 v novej verzii. Pri...

  KROS
  O nás
  Blog
  Kontakty