Menu
  1. OMEGA
  2. Archív verzií

Verzie programu OMEGA

OMEGA 25.10.00

Top novinky verzie 25.10.00

>

Daň z príjmov PO a FO typ B 2021

 Nový vzor tlačív DP PO a DP FO za rok 2021 vám program automaticky naplní údajmi z účtovníctva tak, ako ste na to zvyknutí. Tlačivo DPPO je doplnené o mikrodaňovníka.

Export do XML je zapracovaný už v tejto verzii.

 

>

Overovanie bankových účtov

Nová funkčnosť v programe za Vás overí bankové účty obchodných partnerov priamo zo serveru Finančnej správy.

>

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky už podáte na novom tlačive

Tlačivo platí pre podnikateľov aj neziskové organizácie. 

 

Ostatné novinky verzie 25.10.00

  • Aktualizovali sme kódy colného sadzobníka pre Intrastat vrátane kódov pre druh obchodu. Hlásenie Intrastat už podáte na nových tlačivách platných pre rok 2022, samozrejme aj elektronicky.
  • Zapracovali sme nové výkazy účtovnej závierky pre neziskové organizácie vrátane exportu do XML a upravili sme tlačové zostavy. Doplnili sme zmenené názvy niektorých účtov a smerovanie účtov do nových riadkov výkazu.
  • Upravili sme overovanie bankových účtov na Finančnej správe, údaje porovnávame podľa IČ DPH a opravili sme overovanie bankových účtov v pomocných knihách.
  • Doplnili sme nový export prevodného príkazu pre Štátnu pokladnicu vo formáte ManEx (DB-samostatné a bežné účty).
  • Aktualizovali sme tlačivo prevodného príkazu pre bývalú OTP banku. 

 

 

Archívne verzie programu

OMEGA 18.10.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.10.00Aktualizované tlačivo Daňové priznanie k dani z príjmu právnickych osôb pre rok 2014. Boli pridané nové tabuľky a riadky v súvislosti s evidenciou daňovej licencie, zapracovaný nový spôsob umorenia daňovej...

OMEGA 18.00.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 18.00.00 Od verzie 17.80 je program Omega vyvíjaný v technológii Microsoft .NET. Až  na malé zmeny ostala funkčnosť programu zachovaná a funguje rovnako ako v  predošlej verzii. Nainštalovaním novej verzie postrehnete tieto zmeny:...

OMEGA 17.80.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 17.80.00 Od verzie 17.80 je program Omega vyvíjaný v technológii Microsoft .NET. Až na malé zmeny ostala funkčnosť programu zachovaná a funguje rovnako ako v predošlej verzii. Nainštalovaním novej verzie postrehnete tieto zmeny:...

OMEGA 17.72.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.72.00Služba umožní prepojenie programu OMEGA so službou iKROS online faktúry zadarmo. Používatelia tak budú môcť vystavovať faktúry cez internet v iKROSe, vďaka prepojeniu si ich stiahnu do programu OMEGA. V iKROSe...

OMEGA 17.71.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.71.00Služba umožní prepojenie programu OMEGA so službou iKROS online faktúry zadarmo. Používatelia tak budú môcť vystavovať faktúry cez internet v iKROSe, vďaka prepojeniu si ich stiahnu do programu OMEGA. V iKROSe...

OMEGA 17.70.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.70.00Služba umožní prepojenie programu OMEGA so službou iKROS online faktúry zadarmo. Používatelia tak budú môcť vystavovať faktúry cez internet v iKROSe, vďaka prepojeniu si ich stiahnu do programu OMEGA. V iKROSe...

OMEGA 17.60.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.60.00Služba umožní prepojenie programu OMEGA so službou iKROS online faktúry zadarmo. Používatelia tak budú môcť vystavovať faktúry cez internet v iKROSe, vďaka prepojeniu si ich stiahnu do programu OMEGA. V iKROSe...

OMEGA 17.52.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.52.00V programe sme zmenili spôsob napĺňania sadzby DPH pre oddiel C1 kontrolného výkazu. Sadzba DPH sa má uvádzať len v tom prípade, ak sa mení oproti pôvodnému dokladu, inak sa nevypĺňa. Pri exporte do XML sa...

OMEGA 17.51.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.51.00V programe bola upravená funkcia kontroly IČ DPH pri uzávierke DPH. Pri kontrole IČ DPH program overí zoznam platiteľov DPH z nového umiestnenia na internetovej stránke Finančnej správy SR.Ostatné novinky...

OMEGA 17.50.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.50.00Služba umožní prepojenie programu OMEGA so službou iKROS online faktúry zadarmo. Používatelia tak budú môcť vystavovať faktúry cez internet v iKROSe, vďaka prepojeniu si ich stiahnu do programu OMEGA. V iKROSe...

KROS
O nás
Blog
Kontakty