KROS logo
Daňová licencia, Odpočet straty a ďalšie pomôcky OMEGA


Ukončite s nami rok 2016

Aj Vy práve v tomto období pracujete na kontrole Vašich pohľadávok a záväzkov, na vyplnení Poznámok k účtovnej závierke, na započítaní straty z minulých rokov, či na výpočte daňovej licencie v DPPO? Už tradične Vám ponúkame pomôcky, aby ste hravo zvládli všetky kroky až po podanie Daňového priznania PO a potrebných výkazov.

  • Vyplňte si Poznámky k účtovnej závierke podľa typu Vašej účtovnej jednotky, či už ste: Mikro ÚJ, Malá ÚJ, Veľká ÚJ alebo Nezisková ÚJ. Priamo z OMEGY následne vyexportujte súbor v požadovanom formáte.

Podanie poznámok k UZ

  • Máte povinnosť platiť daňovú licenciu? Pozrite si, ktoré riadky v Daňovom priznaní PO musíte vyplniť Vy, a ktoré naplní program.

 Daňová licencia

  • Započítavate si daňovú licenciu z predchádzajúcich období v plnej výške alebo len čiastočne? Nájdite si práve taký príklad, ktorý sa Vás týka. 

Započítanie daňovej licencie

  • Pre odpočítanie straty z minulých rokov v Daňovom priznaní PO platia zákonom dané pravidlá. Pripravili sme pre Vás ukážky praktických prípadov priamo v programe.

Odpočet straty v DPPO 2016 

  • Chcete mať prehľad v svojich pohľadávkach a záväzkoch? Automatická kontrola saldokonta v programe Vám uľahčí zosúladiť nevyrovnané doklady so stavom v účtovníctve.

Kontrola saldokonta

Získajte videoškolenie: Daňové priznanie PO za rok 2016

Sumár uzávierkových prác k účtovnej závierke, vyplnenie DPPO stranu po strane, započítanie daňovej licencie a odpočet stráty z minulých rokov Vám vysvetlíme na praktických príkladoch. Uvidíte, ako upraviť výsledok hospodárenia o pripočitateľné a odpočitateľné položky a najjednoduchšie zaúčtovanie dane. Odovzdajte výkazy načas a správne. 

Cena videoškolenia je 30 € s DPH.

 

 

 

mam-zaujem-zelene.png

 
Jana Brodňanová


Mgr. Jana Brodňanová
zástupkyňa vedúcej odd. podpory OMEGA

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 21
e-mail:
internet: www.kros.sk