KROS logo
➽Dotazník spokojnosti OMEGA


Vyjadrite svoj názor

Vážený zákazník,

neustále sa snažíme zvyšovať kvalitu našich programov aj poskytovaných služieb.  Váš názor je pre nás veľmi dôležitý, preto Vás chceme poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka do 27.04.2016.

Pevne veríme, že si nájdete chvíľu na naše ohodnotenie a navyše z vyplnených dotazníkov vyžrebujeme jedného z Vás, ktorému pošleme pekný darček.

 

 vyplniť dotazník

                                           

Ďakujeme, že ste nám venovali svoj čas.
Polic Marek


Marek Polic
garant projektu OLYMP a OMEGA

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 11
e-mail:
internet: www.kros.sk