KROS logo
Export KV DPH a DPFO v XML OMEGA


Nová verzia 20.20

Na našej internetovej stránke je zverejnená nová legislatívna verzia programu 20.20. Verzia je určená pre platiteľov DPH a fyzické osoby, ktoré podávajú Daňové priznanie FO typu B.

O tom, že sa zmenilo tlačivo Kontrolného výkazu DPH v súvislosti so smerovaním stavebných prác do oddielu A2 sme Vás už informovali v emailovej novinke 1/2017.

Do novej verzie sme zapracovali možnosť exportu Kontrolného výkazu DPH a DPFO typu B na stránku Finančnej správy a aj ich načítanie do aplikácie eDANE priamo z programu.

Prvýkrát sa Kontrolný výkaz DPH podáva v novej štruktúre za mesiac január alebo 1. štvrťrok 2017

 

Ako získať novú verziu OMEGY?

Novú verziu získate, ak uhradíte farebnú predfaktúru, ktorú sme Vám zaslali. Všetky predfaktúry môžete uhradiť rýchlo a pohodlne priamo cez Zónu pre klienta.

 

Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete z našej internetovej stránky alebo priamo z programu OMEGA - tlačidlom Over/Stiahni verziu.
Jana Brodňanová


Mgr. Jana Brodňanová
zástupkyňa vedúcej odd. podpory OMEGA

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 21
e-mail:
internet: www.kros.sk