KROS logo
Nová verzia 20.61 OMEGA


Prepočet množstva, objednávok, cien

Na našej internetovej stránke je zverejnená nová verzia programu 20.61, v ktorej sme upravili: 

  • Upozornenie na nezadané pole SZČP, ktoré je definované vo všeobecných nastaveniach.
  • Prepočet množstva na skladovej karte po vymazaní položky zo skladového pohybu.
  • Aktualizáciu množstva v stĺpcoch odoslané a došlé objednávky po prepočte objednávok.

Zoznam všetkých úprav nájdete v časti Ostatné novinky.

Ako získať novú verziu OMEGY?

Novú verziu získate, ak uhradíte farebnú predfaktúru, ktorú sme Vám zaslali. Všetky predfaktúry môžete uhradiť rýchlo a pohodlne priamo cez Zónu pre klienta.

 Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete z našej internetovej stránky alebo priamo z programu OMEGA - tlačidlom Over/Stiahni verziu.
Jana Brodňanová


Mgr. Jana Brodňanová
zástupkyňa vedúcej odd. podpory OMEGA

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 21
e-mail:
internet: www.kros.sk