KROS logo
Novinky OMEGA 1/2016 OMEGA


Nová verzia 19.00

Vážený používateľ programu OMEGA,
 
s novým rokom 2016 prichádza aj nová verzia programu 19.00, ktorá je už zverejnená aj na našej internetovej stránke. Už v decembri sme Vás informovali o pripravovaných zmenách a teraz Vám ich predstavíme podrobnejšie.

1. Nové typy účtovných jednotiek - mikro, malá a veľká ÚJ

2. Uplatňovanie DPH na základe platby

3. Ďalšie zmeny v dlhodobom majetku

4. Automatické načítanie výkazov do aplikácie eDANE

5. Miniinfo o partnerovi v EUD - doplnený IBAN

6. Výsledovka po mesiacoch

7. Poštové peňažné poukazy s IBAN

8. Akcia videobalík MINI +publikácia zadarmo

 

Nové typy účtovných jednotiek - mikro, malá a veľká ÚJ

Od 1.1.2015 vzniká účtovnej jednotke povinnosť zatriediť sa do veľkostnej skupiny - mikro, malá alebo veľká ÚJ.

Vo všeobecných nastaveniach, v záložke Firma pribudla možnosť výberu typu účtovnej jednotky, podľa ktorej  budú účty z účtového rozvrhu nasmerované do nových výkazov. 

Vo verzii nájdete aj výkaz Cash Flow pre malé a veľké ÚJ a nové poznámky pre malé ÚJ.  

 

Uplatňovanie DPH na základe prijatia platby

Ak ste platiteľ dane registrovaný podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty § 4, môžete sa rozhodnúť pre uplatňovanie dane na základe prijatia platby alebo zostať v štandardnom režime. Pri štandardnom režime je odpočet DPH tiež viazaný na úhradu vtedy, ak obchodný partner (dodávateľ) je v osobitnom režime uplatňovania DPH na základe platby. 

Za týmto účelom pribudla v roku 2016 na dokladoch v záložke Evidencia DPH voľba: "Uplatňovanie DPH na základe platby". Po jej zakliknutí sa zobrazí tabuľka s evidenciou úhrad - so smerovaním dokladu do DPH za príslušné obdobie. Vo Všeobecných nastaveniach je možné uvedenú voľbu na novovytvárané doklady prednastaviť. 

Po zapracovaní do niektorej z ďalších verzií bude program doťahovať údaje do Daňového priznania a Kontrolného výkazu k DPH už aj z tabuľky evidencie DPH. 

 

Ďalšie zmeny v dlhodobom majetku

Zapracovali sme ďalšie úpravy týkajúce sa daňových odpisov majetku od roku 2015. Ide o tieto zmeny:  

 

 

 

 

 

 

 

  • Majetok poskytovaný na prenájom - pri takomto type majetku je potrebné priamo v karte zapnúť uvedenú voľbu a ručne zadať jednotlivé príjmy z prenájmu. Daňové odpisy program vypočíta automaticky a hodnotu neuplatneného odpisu (odpisu prevyšujúceho príjem z prenájmu) načíta do DPPO.   
  • Majetok využívaný aj na osobnú potrebu - pri zapnutej voľbe je možné hodnotu 80% upraviť podľa potreby. Na karte majetku zostane hodnota daňových odpisov nezmenená, ale krátenie daňových výdavkov sa vykoná automaticky úpravou základu dane prostredníctvom pripočítateľných položiek v DPPO.
  • Limitovaná VC osobného automobilu - voľba sa zapne automaticky, ak je na karte majetku vyplnené KP 29.10.2 a vstupná cena je 48 tisíc a viac, alebo sa suma zvýšila na túto hodnotu z dôvodu technického zhodnotenia. Test výšky základu dane sa v DPPO vykoná automaticky. 
  • Zmena výpočtu daňových odpisov pri predaji majetku - pri vyradení vybraného druhu hmotného majetku (podľa zadaného KP) sa v programe sprístupní nový typ pohybu - "Predaj - odpis v roku vyradenia". V tomto prípade sa daňový odpis v roku vyradenia vypočíta v pomernej výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých sa o majetku účtovalo.

Načítanie výkazov do eDANE

Pre odoslanie výkazov cez aplikáciu eDANE, stačí priamo v programe zvoliť voľbu "Export do elektronického formátu XML/eDANE".

Spustenie aplikácie  a zároveň prenos údajov vykonáte pomocou zostavy "Daňové priznanie DPH - otvoriť v eDANE". 

 

 

 

 

Miniinfo o partnerovi v EUD - doplnený IBAN

Údaje o partnerovi v evidencii účtovných dokladov sme vylepšili. Ak má partner v číselníku partnerov vyplnený IBAN pri pridávaní dokladu, tento sa zobrazí aj v miniinfe.  

 

Výsledovka po mesiacoch

V novej zostave "Výsledovka po mesiacoch" uvidíte náklady, výnosy a výsledok hospodárenia v jednotlivých mesiacoch, čo Vám umožní lepšie sledovať zmeny v hospodárení Vášho podniku. 

 

Poštové peňažné poukazy s IBAN

Zapracovali sme nové poštové poukazy, ktoré už obsahujú aj IBAN. Ide o tieto typy:

  • Poštový poukaz na účet "S" - dvojdielny s IBAN
  • Poštový poukaz na účet "S" - trojdielny s IBAN

 

AKCIA: Videobalík MINI + publikácia zadarmo!

K piatim videoškoleniam získate ZADARMO aktualizovanú publikáciu Sprievodca uzávierkou roka a daňovým priznaním 2015 (v hodnote 16,50 € s DPH).

Vo videoškoleniach získate informácie o zásadných legislatívnych zmenách v účtovej závierke a DPPO za rok 2015, o zmenách v daňovom priznaní od 2015, o novom tlačive k dani z motorových vozidiel, naučíte sa účtovať bez chýb a objavíte 50 vychytávok, ktoré Vám uľahčia prácu v OMEGE.
Akcia platí do 17.1.2016.

 

 

 

Ako využiť akciovú ponuku?

Uhraďte preddavkovú faktúru na Balík podpory, ktorú sme Vám zaslali 7.12.2015 pohodlne a rýchlo cez Zónu pre klienta.  

Ak ste predfaktúru neobdržali videoškolenia a publikáciu Sprievodca uzávierkou roka a daňovým priznaním 2015 si môžete objednať prostredníctvom objednávkového formulára

  Objednať BIG 

  zpk-kluc
Barbora Cisárová


Ing. Barbora Cisárová
vedúca odd. podpory programu OMEGA

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 21
e-mail:
internet: www.kros.sk


TIP: Navštívte stránku www.kros.sk/baliky-podpory.