KROS logo
Novinky OMEGA 1/2017 OMEGA


Nová verzia 20.00

Novú verziu 20.00 si od dnes môžete stiahnuť priamo z programu, alebo z našej internetovej stránky.

Pracujte s aktuálnou legislatívou týkajúcou sa Kontrolného výkazu DPH. Zároveň táto verzia obsahuje praktické funkcie, za ktoré ste hlasovali v ankete. Pozrite si, čo si nemôžete nechať újsť:

Nové tlačivo Kontrolného výkazu DPH

Od januára 2017 sa stavebné práce pre tuzemského platiteľa dane fakturujú s nulovou sadzbou DPH a vykazujú v časti A2 Kontrolného výkazu DPH.

Do evidencie účtovných dokladov sme pre Vás doplnili nové automatické účtovanie pre stavebné práce, ktoré zbezpečí správne smerovanie do Kontrolného výkazu DPH.

Stavebne prace EUD

Poznámky pre neziskové organizácie

Aj pre neziskové organizácie už za obdobie 2016 vyplníte poznámky pohodlne v OMEGE.

NUJ

Predpokladanú daň v DPMV už nepočítajte ručne 

Pre každé vozidlo samostatne a následne súčet na riadku č. 40 v daňovom priznaní motorových vozidiel vypočíta program automaticky.

Riadok s predpokladanou daňou sa nebude tlačiť, ani exportovať do XML, slúži len na výpočet a pre Vašu informáciu.

Predpokladana dan

Ďalšie novinky

  • Pre Slovenskú republiku sme aktualizovali sadzby stravného platné od 1.12.2016 pre všetky časové pásma. 
  • Program doplní automaticky hodnotu nadmerného odpočtu DPH z prechádzajúceho zdaňovacieho obdobia, ktorú si môžete odpočítať od vlastnej daňovej povinnosti v aktuálnom zdaňovacom období.
  • V prehľade o firme nájdete informáciu o výške obratu v súvislosti s povinnosťami platiteľa DPH. Ak ste neplatiteľ alebo štvrťročný platiteľ DPH, prípadne si uplatňujete DPH na základe platby, výšku obratu vypočíta program podľa kritérií stanovených zákonom o DPH.  
  • Končíte s uplatňovaním osobitnej úpravy a máte daňovú povinnosť, alebo právo na odpočet z tovarov a služieb, ktoré neboli do skončenia tohto režimu zaplatené? Funkcia „Ukončenie uplatňovania DPH na základe platby“ doklady vysporiada za Vás.
  • Zapracovali sme nové fiskalizované registračné pokladnice EURO 50TE Smart, EURO 50TE Medi a EURO 150 Flexy plus.
  • Upravili sme fungovanie OMEGY pri rôznych nastaveniach DPI (veľkosti písma).

AKCIA: Videobalík MINI s publikáciou

Získajte videobalík MINI s 5 videoškoleniami (v hodnote 150 €) za zvýhodnenú cenu iba 94,80 € s DPH a novú tlačenú publikáciu Daňové priznanie PO 2016 (v hodnote 16,50 €) len za 1,10 € s DPH. Akcia platí do 17. 1. 2017.

Do videobalíka sme namixovali témy o uzávierke mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky, praktické rady pri účtovaní DPH v tuzemsku a v zahraničí, informácie o základných povinnostiach súvisiacich s využívaním vozidiel na podnikanie, vrátane DPMV a ďalšie nové vychytávky.

Videobalík + publikácia Daňové priznanie PO 2016

mam-zaujem-zelene.png

Ako získať novú verziu OMEGY?

Novú verziu získate, ak uhradíte farebnú predfaktúru, ktorú sme Vám zaslali. Všetky predfaktúry môžete uhradiť rýchlo a pohodlne cez Zónu pre klienta.

 

Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete z našej internetovej stránky alebo priamo z programu OMEGA - tlačidlo Over/Stiahni verziu. 
Jana Brodňanová


Mgr. Jana Brodňanová
zástupkyňa vedúcej odd. podpory OMEGA

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 21
e-mail:
internet: www.kros.sk