KROS logo
Novinky OMEGA 11/2016 OMEGA


Často kladené otázky: Podanie poznámok, Daňová licencia, Odpočet straty

 

Vážení používatelia programu OMEGA,

odložili ste si Daňové priznanie právnických osôb až do konca júna? Ostáva už len pár dní. Pripravili sme pre Vás pomôcky k častým otázkam k podaniu Poznámok k účtovnej závierke, k vyplneniu daňovej licencie, jej zápočtu a odpočtu straty z minulých rokov v DPPO.

 
  • Potrebujete si vytlačiť Poznámky z programu Omega a priložiť k Účtovnej závierke na stránke Finančnej správy SR?

                             Stiahnite si:     Podanie poznámok k UZ

  •  Vypĺňate Daňové priznanie právnických osôb a chceli by ste vedieť, podľa čoho program počíta daňovú licenciu?

                             Stiahnite si:     Daňová licencia

  •  Zaplatili ste v predchádzajúcom zdaňovacom období daňovú licenciu a máte teraz nárok na jej započítanie?

                             Stiahnite si:     Započítanie daňovej licencie          

  • Odpočítavate si stratu z minulých rokov v Daňovom priznaní právnických osôb? Prehľad odpočtu daňových strát aj príklady priamo z programu Omega nájdete v postupe.

                             Stiahnite si:     Odpočet straty v DPPO 2015

 

TIP: Pokiaľ sa Vám pdf dokumenty nezobrazujú správne, uložte si ich do svojho počítača - návod.
Barbora Cisárová


Ing. Barbora Cisárová
vedúca odd. podpory programu OMEGA

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 21
e-mail:
internet: www.kros.sk