KROS logo
Novinky OMEGA 14/2016 OMEGA


Nová verzia 19.50

Vážený používateľ programu OMEGA,
 
prinášame Vám novú verziu programu 19.50, ktorá je už zverejnená aj na našej internetovej stránke. Ešte v júni sme Vás informovali o pripravovaných novinkách a teraz si ich predstavíme bližšie.

 

1. Automatické ukladanie údajov o partnerovi z registra firiem

2. Nové automatické účtovanie pre tuzemské samozdanenie - dobropis

3. Tlač účtovnej závierky v anglickom a nemeckom jazyku

4. Ďalšie užitočné funkcie v sklade

5. Zahraničné príkazy na úhradu

6. Nové stĺpce recyklačný koeficient a poplatok vo vlastných zostavách

7. Akcia: Publikácia Sprievodca účtovaním v programe Omega

 

Automatické ukladanie údajov o partnerovi z registra firiem

(Bonusová funkcia, ktorú môže využívať každý počas platnosti Balíka podpory)

  • Už viac si nemusíte zisťovať všetky údaje o partnerovi na viacerých miestach.
  • Pri pridávaní dokladov či partnerov do číselníka sme dopracovali možnosť ich výberu priamo z registra firiem. Po kliknutí na partnera sa zapíše do číselníka aj so všetkými fakturačnými údajmi.  

 

Nové automatické účtovanie pre tuzemské samozdanenie - dobropis

  • Prišiel Vám dobropis k faktúre s tuzemským samozdanením?
  • Od teraz si uľahčite prácu a začnite používať nové automatické účtovanie v okruhu DD - 29/1 - Tuzemské samozdanenie, ktoré rozúčtuje doklad a pridelí správne typy súm.

 

Tlač účtovnej závierky v anglickom a nemeckom jazyku

  • Posielate účtovnú závierku do zahraničia a potrebujete ju mať vytlačenú v angličtine alebo nemčine? Do programu sme preto pridali nové tlačové zostavy:
  • Účtovná závierka - anglický jazyk
  • Účtovná závierka - nemecký jazyk

 

Ďalšie užitočné funkcie v sklade

  • Ak začínate s makrokartami, po novom si ich môžete zložiť z rôznych skladov, iných makrokariet, ale aj služieb. Nielenže získate prehľad o stave a dostupnosti jednotlivých položiek, ale aj protipohyby automaticky vytvorí program.
  • Bližšie informácie a návody, ako postupovať v programe zverejníme v nasledujúcej emailovej novinke.

Zahraničné príkazy na úhradu

Nové stĺpce recyklačný koeficient a poplatok vo vlastných zostavách

  • Potrebujete tlačiť faktúry, odoslané dobropisy, dodacie listy a storno faktúry s informáciou o recyklačnom koeficiente a recyklačnom poplatku za položku? Túto možnosť sme dopracovali do vlastných (editovateľných) tlačových zostáv.

Novú verziu programu a zoznam všetkých noviniek nájdete na našej stránke. 

 

AKCIA: Publikácia Sprievodca účtovaním v programe Omega

Elektronická publikácia obsahuje praktické a špecifické príklady,  s ktorými sa môžete stretnúť počas svojej práce, či už ste nový, alebo pokročilý užívateľ. Prevedie Vás celým programom, od účtovníctva cez majetok až po prácu s objednávkami a registračnou pokladnicou.

Publikáciu môžete teraz získať so zľavou 30 % len za 21 €  s DPH (bežná cena je 30 € s DPH). Akcia platí do 31.8.2016.

 

 

Ako využiť akciovú ponuku?

Novú verziu a elektronickú publikáciu mailom získate ak uhradíte farebnú predfaktúru, ktorú sme Vám zaslali 15.6.2016. Všetky predfaktúry môžete uhradiť rýchlo a pohodlne priamo cez Zónu pre klienta.  

Ak ste predfaktúru neobdržali môžete si publikáciu objednať priamo cez našu stránku.

   Objednať BIG

  zpk-kluc
Barbora Cisárová


Ing. Barbora Cisárová
vedúca odd. podpory programu OMEGA

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 21
e-mail:
internet: www.kros.sk


TIP: Navštívte stránku www.kros.sk/baliky-podpory.