KROS logo
Novinky OMEGA 18/2015 OMEGA


Nová verzia 18.52

Vážený používateľ programu OMEGA,

 zverejnili sme pre Vás novú verziu 18.52, v ktorej sme upravili:

  • import bankových výpisov, kde program už po zaúčtovaní výpisu do EUD za určitých podmienok nepridal dokladu zelený štvorček (príznak predkontovaný),
  • funkciu hromadnej zmeny smerovania do oddielu KV DPH. V prípade, že ste nemali na dokladoch zadaný žiadny oddiel KV DPH a chceli ste ho hromadne pridať, program Vám to neumožnil.
  • Ďalej sme upravili nedostatok pri úhrade došlej faktúry s odpočtom preddavku, kedy program nesprávne uvádzal zostávajúcu sumu na úhradu.

 Zoznam ďalších zmien nájdete na našej internetovej stránke.

 Ako získať novú verziu OMEGY?

  • Ak nemáte platný Balík podpory, uhraďte predfaktúru, ktorú sme Vám už zaslali (nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie). Úhradu preddavkovej faktúry Vám odporúčame realizovať cez Zónu pre klienta. Po úhrade budete mať ihneď k dispozícii licenciu s platným Balíkom podpory.Barbora Cisárová


Ing. Barbora Cisárová
vedúca odd. podpory programu OMEGA

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 21
e-mail:
internet: www.kros.sk


TIP: :  Naštartujte si svoj online biznis – nová služba E-shop INTEO. Informácie nájdete na stránke: www.kros.sk/eshopomega