KROS logo
Novinky OMEGA 19/2016 OMEGA


Nová verzia 19.52

Vážený používateľ programu OMEGA,

 zverejnili sme pre Vás novú verziu 19.52, v ktorej sme vykonali nasledovné úpravy:  

  • Výpočet účtovného odpisu vyradeného majetku. Chyba sa prejavila iba v prípade, že vyraďovaný majetok nebol ešte účtovne odpísaný a bola vykonaná uzávierka účtovných odpisov za mesiac, ktorý bezprostredne predchádzal mesiacu vyradenia. V takom prípade program vypočítal účtovný odpis aj v mesiaci vyradenia.
  • Automatickú opravu prepojených dokladov. V niektorých prípadoch oprava prepojených dokladov nesprávne doťahovala cenníkovú cenu na položkách v pohyboch na sklade a neaktualizovala SZČP.
  • Zobrazovanie upozornenia na záporné a rezervované stavy v sklade a vo fakturácií.
  • Prenos údajov z ECR. Po prenose údajov program nekorektne zobrazoval cenníkovú cenu položiek.

 

Zoznam ďalších zmien nájdete na našej internetovej stránke.

 Ako získať novú verziu OMEGY?

  • Ak nemáte platný Balík podpory, uhraďte predfaktúru, ktorú sme Vám už zaslali (nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie). Úhradu preddavkovej faktúry Vám odporúčame realizovať cez Zónu pre klienta. Po úhrade budete mať ihneď k dispozícii licenciu s platným Balíkom podpory.Jana Brodňanová


Mgr. Jana Brodňanová
zástupkyňa vedúcej odd. podpory OMEGA

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 21
e-mail:
internet: www.kros.sk


TIP: :  Naštartujte si svoj online biznis – služba E-shop INTEO. Informácie nájdete na stránke: www.kros.sk/eshopomega