KROS logo
Novinky OMEGA 22/2016 OMEGA


Nová verzia 19.60

Vážený používateľ OMEGY,

novú verziu programu 19.60 si môžete stiahnuť priamo v programe, prípadne z našej internetovej stránky. Nájdete v nej legislatívne novinky, ale aj užitočné funkcie. Niektoré z nich Vám bližšie predstavíme.

Import bankových výpisov vo formáte SEPA XML

  • Tuzemské, ako aj zahraničné bankové výpisy všetkých podporovaných bánk v OMEGE naimportujete v jednotnom formáte. Formulár na import sme preto  zjednodušili, stačí zadať len cestu k súboru s výpisom.
  • Podľa jedinečného čísla IBAN OMEGA automaticky rozpozná, z ktorej banky výpis importujete. 
  • Pre správny prepočet položiek v cudzej mene je potrebné, ešte pred importom, naplniť kurzový lístok. V opačnom prípade budú položky naimportované, a teda aj zaúčtované s kurzom 1.  
Import vypisu

Nové výkazy priebežnej účtovnej závierky pre malé aj veľké ÚJ

  • Vstúpili ste do likvidácie alebo konkurzu a potrebujete odovzdať výkazy?
  • Zapracovali sme nové výkazy pre priebežnú účtovnú závierku pre malú a veľkú účtovnú jednotku. 
Priebežná ÚJ

Uplatnenie odpisu prenajatého majetku 

  • Na základe novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sme na kartách majetku upravili výpočet daňových odpisov.
  • Ak ste majetok prenajímali za nižšiu hodnotu, ako bola výška ročného daňového odpisu, uplatňovali ste si odpisy len do výšky príjmu z prenájmu. Po skončení doby odpisovania Vám vzniká nárok doodpisovať si tento neuplatnený daňový odpis.
Douplatnenie odpisu

Ďalšie novinky

  • Zjednodušili sme pre Vás aj vypĺňanie DP motorových vozidiel. Formulár DP MV naplníte údajmi o autách už v databáze účtovného roka, za ktorý daňové priznanie podávate.
  • Vystavujete v iKROSE faktúry v rôznych číselných radoch? Do OMEGY sa pomocou služby iKONEKT naimportujú prehľadne v rovnakom členení. Dôležité je pre jednotlivé okruhy dokladov a číselné rady nastaviť rovnaké číslovanie v iKROSE aj v OMEGE.

 

Ako získať novú verziu OMEGY?

Novú verziu získate, ak uhradíte farebnú predfaktúru, ktorú sme Vám zaslali. Všetky predfaktúry môžete uhradiť rýchlo a pohodlne priamo cez Zónu pre klienta.  

 

 

Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete z našej internetovej stránky, alebo priamo z programu OMEGA -  tlačidlo Over/Stiahni verziu.

 

Náš tip

Ušetrite stovky eur pri nákupe nového softvéru a zapojte sa do súťaže o relaxačný pobyt podľa Vášho výberu a softvér od KROSU za 1 €. Už len do 9. 10. 2016. Pozrite si viac informácií o akcii.
Jana Brodňanová


Mgr. Jana Brodňanová
zástupkyňa vedúcej odd. podpory OMEGA

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 21
e-mail:
internet: www.kros.sk


Navštívte stránku www.kros.sk/baliky-podpory.