KROS logo
Novinky OMEGA 25/2016 OMEGA


Nová verzia 19.63

Vážený používateľ,

do verzie 19.63, ktorá je už zverejnená na stránke, sme zapracovali nové programové kontroly.

Čo nové program skontroluje?  

Po otvorení databázy v novej verzii program automaticky skontroluje prepojené doklady fakturácie a pohybov na sklade.

Po vstupe do Odoslaných faktúr, Dodacích listov a Pohybov na sklade Vám OMEGA ponúkne otázku, či má zobraziť doklady, ktoré nemajú zhodný počet položiek alebo sa nerovná suma dokladu fakturácie s vygenerovaným pohybom na sklade.

 

Odporúčame  

na zobrazenej hláške zvoliť Áno a spustiť Automatickú opravu chýb. Zobrazené doklady, ktoré nebolo možné opraviť automaticky, je potrebné skontrolovať a prípadne ručne opraviť.

Ak je rozdiel v dokladoch zámerný, je možné podozrenie na chybu Nevykazovať (pomocou tlačidla na spodnej lište).

 

Ako získať novú verziu OMEGY?

Novú verziu získate, ak uhradíte farebnú predfaktúru, ktorú sme Vám zaslali. Všetky predfaktúry môžete uhradiť rýchlo a pohodlne priamo cez Zónu pre klienta.

 

Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete z našej internetovej stránky, alebo priamo z programu OMEGA - tlačidlom Over/Stiahni verziu.
Jana Brodňanová


Mgr. Jana Brodňanová
zástupkyňa vedúcej odd. podpory OMEGA

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 21
e-mail:
internet: www.kros.sk