KROS logo
Novinky OMEGA 27/2016 OMEGA


Hromadné odosielanie dokladov emailom

 

  • Posielate množstvo faktúr či predfaktúr svojim odberateľom a trávite hodiny balením zásielok?
  • Chcete skrátiť čas doručenia fakturačných dokladov svojim odberateľom?

  • Páčilo by sa vám znížiť si náklady na poštovné?

Ak ste si aspoň na jednu otázku odpovedali kladne, je funkcia Hromadné odosielanie označených faktúr/predfaktúr mailom určená práve pre vás.

Získajte hneď tri výhody využitím jedinej funkcie v OMEGE.

Podobné postupy nájdete aj priamo v OMEGE cez Info KROS na úvodnej obrazovke programu.

 InfoKROS




Jana Brodňanová


Mgr. Jana Brodňanová
zástupkyňa vedúcej odd. podpory OMEGA

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina



Kontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 21
e-mail:
internet: www.kros.sk