KROS logo
Novinky OMEGA 3/2016 OMEGA


Nová verzia 19.10

Vážený používateľ programu OMEGA,
 
pripravili sme pre Vás novú verziu programu 19.10, ktorá je už zverejnená na našej internetovej stránke. Nájdete v nej nasledovné:  

1. Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015

2. Daňové priznanie fyzických osôb typ B za rok 2015

3. Zmeny v účtovej osnove pre podnikateľov

4. Colný sadzobník pre rok 2016

5. Tlačivá Intrastat pre rok 2016

6. Tlačivá platobných príkazov pre SLSP a OTP

7. Prevodné príkazy v SEPA XML pre Commerzbank a Citibank Europe

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015

Pripravili sme pre Vás nové tlačivo aj s poučením na vyplnenie.

Pri otvorení daňového priznania program automaticky zmení v účtovom rozvrhu smerovanie účtov do tabuľky "A - Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami", na čo Vás upozorní hláškou.

 

Ak máte v evidencii majetku osobný automobil so vstupnou cenou 48000 Eur a viac, ktorý je v príslušnom ZO odpisovaným majetkom, určite využijete funkciu na vykonanie testu výšky základu dane voči výške daňového odpisu vypočítaného z limitovanej vstupnej ceny - 12000 Eur. Na karte majetku je potrebné mať zapnutú voľbu "Limitovaná VC osobného automobilu".

Daň z príjmov PO môžete zaúčtovať automaticky pomocou tlačidla na riadku 1050 a formulár s údajmi otvoriť priamo v eDANE.  

LVC

Test ZD

 

Daňové priznanie fyzických osôb typ B za rok 2015

Ste fyzickou osobou účtujúcou v sústave podvojného účtovníctva? V novej verzii môžete spracovať a poslať vo formáte XML DPFO typ B za rok 2015 aj z programu Omega.

 

Ak evidujete majetok, ktorý má zakliknutú voľbu "Majetok využívaný aj na osobnú potrebu", automaticky sa na riadok 41 načíta časť daňového odpisu, ktorý podľa zákona o dani z príjmov nie je považovaný za daňový výdavok.

Do riadku 41 sa načítajú aj stavy nákladových účtov a do riadku 42 stavy výnosových účtov, ktoré sú v účtovom rozvrhu označené ako nedaňové.

Omega vypočíta aj daňový bonus na počet detí uvedený na strane 2 (riadok 95) v prípade, ak je vykázaný základ dane na riadku 43.

 

 

DPFO 39 až 42

Zmeny v účtovej osnove pre podnikateľov

V súlade so zmenou názvov niektorých účtov s účinnosťou od 31.12.2015 došlo v Omege k úpravám v účtovej osnove aj v účtovom rozvrhu. Konkrétne ide o účty: 062, 066, 351, 361 a 471.  

 

Colný sadzobník pre rok 2016

Zaktualizovali sme číselník kódov kombinovanej nomenklatúry pre rok 2016. Kódy KN sa automaticky zaktualizujú aj na skladových kartách a pohyboch na sklade.  

 

Tlačivá Intrastat pre rok 2016

Zapracovali sme aktuálne tlačivá Hlásenie o prijatí tovaruHlásenie o odoslaní tovaru

 

Tlačivá platobných príkazov pre SLSP a OTP

Zaktualizovali sme platobné príkazy na úhradu na prevod v rámci krajín SEPA pre Slovenskú sporiteľňu, a.s.OTP Banku Slovensko, a.s.

 

Prevodné príkazy v SEPA XML pre Commerzbank a Citibank Europe 

Rozšírili sme export prevodných príkazov vo formáte SEPA XML aj pre banky: Commerzbank a Citibank Europe. 

BP

AKCIA: Videobalík MINI + publikácia zadarmo!

K piatim videoškoleniam získate ZADARMO aktualizovanú publikáciu Sprievodca uzávierkou roka a daňovým priznaním 2015 (v hodnote 16,50 € s DPH).

Vo videoškoleniach získate informácie o zásadných legislatívnych zmenách v účtovej závierke a DPPO za rok 2015, o zmenách v daňovom priznaní od 2015, o novom tlačive k dani z motorových vozidiel, naučíte sa účtovať bez chýb a objavíte 50 vychytávok, ktoré Vám uľahčia prácu v OMEGE.

 


Viac info

Tlacitko Objednat sml 88px

Ako využiť akciovú ponuku?

Uhraďte farebnú predfaktúru, ktorú sme Vám zaslali. Ak ste predfaktúru neobdržali, vyplňte objednávkový formulár. Videoškolenia si pozriete v Zóne pre klienta a publikácia Vám bude doručená poštou.
Jana Brodňanová


Mgr. Jana Brodňanová
zástupkyňa vedúcej odd. podpory OMEGA

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 21
e-mail:
internet: www.kros.sk


TIP: Navštívte stránku www.kros.sk/baliky-podpory.