KROS logo
Novinky OMEGA 4/2016 OMEGA


Nová verzia 19.20

Vážený používateľ programu OMEGA,
 
na našej internetovej stránke je zverejnená nová verzia programu 19.20. Je určená predovšetkým pre platiteľov DPH, ktorých sa týka uplatňovanie DPH na základe platby. 

 

Nastavenia pre uplatňovanie DPH na základe platby

Ak sa na základe legislatívnych zmien platných od 01.01.2016 rozhodnete pre osobitný režim uplatňovania DPH, vo všeobecných nastaveniach je potrebné označiť voľbu Uplatňovanie DPH na základe platby a zadať dátumové údaje.(Uvádza sa len dátum vstupu do osobitného režimu, dátum "do" doplníte v prípade skončenia.) Zabezpečíte tak automatické prednastavenie voľby na novovytváraných dokladoch vo Fakturácií a v Evidencii účtovných dokladov (EUD).  

Pri zapnutej voľbe na Odoslaných faktúrach (vo Fakturácií) sa v tlačových zostavách zobrazí text Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby.

V evidencii účtovných dokladov sa voľba zobrazí v záložke Evidencia DPH.

 

VNast

Platiteľ v štandardnom režime uplatňovania DPH

Ak ste Vy, ako platiteľ DPH, zostali pri štandardnom režime, ale Váš obchodný partner (dodávateľ) je v osobitnom režime uplatňovania DPH na základe platby, voľbu vo všeobecných nastaveniach neoznačujete.

Priamo na dokladoch v EUD, ktoré ste prijali od dodávateľov v osobitnom režime, v záložke Evidencia DPH ručne zaškrtnete voľbu Uplatňovanie DPH na základe platby. Takýto doklad vstúpi do uzávierky DPH až v období podľa záznamov v Evidencii DPH.

 

Uzávierka DPH a kontrolné zostavy 

Pri uzávierke DPH program automaticky zaradí doklady so zapnutou voľbou Uplatňovanie DPH na základe platby do daňového priznania DPH a kontrolného výkazu DPH. Doklady vstúpia do DPH na základe záznamov v Evidencii DPH za vybrané zdaňovacie obdobie. 

Ktoré sú to doklady a v akej sume budú do daňového priznania zaradené si môžete skontrolovať v nových zostavách cez menu Tlač - DPH (v Predmete tlače):

  • Evid. DPH podľa platby - odpočítanie dane, a
  • Evid. DPH podľa platby - zdaniteľné obch.

 

DPH

Aktualizované tlačivá prevodných príkazov

Do programu boli doplnené tlačivá prevodných príkazov pre VÚB, ČSOB a Tatrabanku zodpovedajúce SEPA štandardom. 

Zároveň bol do tlačív štandardných prevodných príkazov doplnený IBAN.

 

Novinky pripravovanej verzie 19.30

Zapracovaním poznámok pre Veľké účtovné jednotky do verzie 19.30 ukončíme legislatívne úpravy týkajúce sa roku 2015. Verzia bude zverejnená v polovici mesiaca marec 2016.

 

Zoznam ďalších zmien nájdete na našej internetovej stránke.

Videoškolenie Daňové priznanie PO za rok 2015

Strácate sa v legislatívnych zmenách pri vypĺňaní daňového priznania a výkazov účtovnej závierky?

V tomto videoškolení nájdete všetky dôležité legislatívne zmeny a dozviete sa všetko čo potrebujete vedieť o daňovom priznaní PO, súvahách, výkazoch ziskov a strát, poznámkach účtovnej závierky, cash flow a ich zostavení v OMEGE.

Daňové priznanie vďaka nemu zvládnete bez stresu a chýb.

Cena videoškolenia je 30 € s DPH.
Jana Brodňanová


Mgr. Jana Brodňanová
zástupkyňa vedúcej odd. podpory OMEGA

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 21
e-mail:
internet: www.kros.sk


TIP: Navštívte stránku www.kros.sk/baliky-podpory.