KROS logo
Novinky OMEGA 6/2016 OMEGA


Nová verzia 19.30

Vážený používateľ programu OMEGA,
 
na našej internetovej stránke sme zverejnili novú legislatívnu verziu programu 19.30. Nájdete v nej Poznámky pre veľké účtovné jednotky, zmenené tlačivo KV DPH a nové tlačové zostavy. 

Poznámky k účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky

V novej verzii už nájdete zapracované Poznámky pre veľké účtovné jednotky. Obsahujú novú štruktúru rozdelenú do deviatich článkov. Poznámky je možné vytlačiť, uložiť do PDF formátu a priložiť ako prílohu k Účtovnej závierke na stránke Finančnej správy SR.

 

Zmeny v KV DPH oddiel B3

S účinnosťou od 1.4.2016 sa mení tlačivo Kontrolného výkazu DPH v súvislosti s časťou B3. Po novom platí, že ak si platiteľ DPH bude zo zjednodušených faktúr odpočítavať sumu DPH 3 000 € a viac, je povinný uviesť údaje zo všetkých zjednodušených faktúr v členení na dodávateľov.

Oddiel B3 je rozdelený na dve časti:

  • B.3.1 -  uvádzajú sa údaje zo zjednodušených faktúr, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje DPH, ak je príslušná suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3000 €.
  • B.3.2 -  uvádzajú sa údaje zo zjednodušených faktúr, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje DPH, ak je príslušná suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie 3000 € a viac. Údaje si môžeme tlačiť sumárne kumulovane podľa IČ DPH alebo položkovite po dokladoch v závislosti od nastavenia pred tlačou.

 Po novom sa bude postupovať od zdaňovacieho obdobia apríl 2016 alebo 2.Q/2016.

Nová tlačová zostava "Majetok na prenájom"

Vytvorili sme pre Vás novú tlačovú zostavu, v ktorej uvidíte zoznam majetku poskytovaného na prenájom a vyčíslenú sumu neuplatneného daňového odpisu z prenájmu.

Na základe, tejto zostavy si budete vedieť porovnať daňové odpisy prenajatého majetku na riadok 3 tabuľky B Daňovom priznaní právnických osôb.

V zostave sa zobrazí majetok, ktorý:

  • má označenú voľbu "Majetok poskytovaný na prenájom",
  • a v aktuálnom zdaňovacom období má na záložke "Prenájom" zadaný príjem z prenájmu.

 

Upravená tlačová zostava "Majetok používaný na osobnú potrebu"

Do tlačovej zostavy sme doplnili ďalší stĺpec  "Daňový výdavok", v ktorom je vyčíslená výška odpisu prislúchajúca využívaniu majetku na podnikateľské účely.  

 

Zoznam ďalších zmien nájdete na našej internetovej stránke.

 

Videoškolenie Daňové priznanie PO za rok 2015

Strácate sa v legislatívnych zmenách pri vypĺňaní daňového priznania a výkazov účtovnej závierky?

V tomto videoškolení nájdete všetky dôležité legislatívne zmeny a dozviete sa všetko čo potrebujete vedieť o daňovom priznaní PO, súvahách, výkazoch ziskov a strát, poznámkach účtovnej závierky, cash flow a ich zostavení v OMEGE.

Daňové priznanie vďaka nemu zvládnete bez stresu a chýb.

Cena videoškolenia je 30 € s DPH.




Barbora Cisárová


Ing. Barbora Cisárová
vedúca odd. podpory programu OMEGA

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina



Kontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 21
e-mail:
internet: www.kros.sk


TIP: Navštívte stránku www.kros.sk/baliky-podpory.