KROS logo
Novinky OMEGA 9/2016 OMEGA


Dôležitá informácia - export prevodných príkazov z OMEGY už iba v SEPA XML formátoch

Vážený používateľ programu OMEGA,

venujte, prosím, pozornosť informácií o dôležitej zmene, ktorá sa týka spolupráce programu OMEGA s Vašim homebankingom/internetbankingom.

Od 06.07.2016 bude v OMEGE podporovaný export tuzemských prevodných príkazov už iba v SEPA XML formátoch.

Dôvod zmeny

Bankové ústavy akceptujú iné ako SEPA XML formáty už len dočasne. Preto ich už naďalej nebudeme aktualizovať, a ku dňu 06.07.2016 budú z OMEGY úplne odstránené.

Odporučenia pre korektný export prevodných príkazov po 06.07.2016

Prosím, overte si už teraz, či Váš homebanking/internetbanking importuje prevodné príkazy z OMEGY v univerzálnom SEPA XML formáte.

  • Ak áno, používajte SEPA XML formát aj naďalej alebo s tým čím skôr začnite.
  • Ak nie, je potrebné, aby ste si v predstihu zabezpečili od Vašej banky taký homebanking/internetbanking, ktorý SEPA XML formáty podporuje.   

Do verzie 19.50 k 06.07.2016 plánujeme zapracovať aj export zahraničných prevodných príkazov pre ďalšie banky. O konkrétnych formátoch Vás budeme informovať v priebehu júna 2016.  

Plány týkajúce sa importu bankových výpisov

Aktuálne podporované formáty pre import elektronických bankových výpisov zostanú v OMEGE k 06.07.2016 zachované.

V druhom polroku 2016 plánujeme rovnako podporovať už iba SEPA XML formáty aj pre import bankových výpisov. O konkrétnom termíne zmeny v OMEGE Vás budeme v dostatočnom predstihu opäť informovať.

 

Veríme, že tieto informácie Vám umožnia pripraviť sa včas na nutné zmeny.

S pozdravom 
Jana Brodňanová


Mgr. Jana Brodňanová
zástupkyňa vedúcej odd. podpory OMEGA

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 21
e-mail:
internet: www.kros.sk


TIP: Navštívte stránku www.kros.sk/baliky-podpory.