Menu
 1. OMEGA
 2. SQL

OMEGA na SQL

Užívateľské prostredie ako aj funkcie programu OMEGA na SQL sú rovnaké ako v ACCESS formáte. SQL formát je odlišný v spôsobe používania a prístupu k dátam. Vyberte si najvhodnejší podľa stavu a systému práce vo vašej firme.

Kedy prejsť na SQL?

Veľkosť databázy je nad 90 MB. Každý účtovný rok firmy je samostatná databáza. Ak veľkosť ktorejkoľvek databázy presiahne uvedenú veľkosť, treba previesť na SQL všetky databázy danej firmy. Aj doklady prenesené z minulých rokov zväčšujú veľkosť databázy. V programe môžu byť súčasne pripojené a spracovávané jednotlivé firmy v SQL aj v ACCESS formáte.

Používatelia sa pripájajú zo vzdialených počítačov (iných budov alebo miest, teda mimo lokálnej siete). Pre prácu s programom OMEGA je podporované terminálové pripojenie Remote Desktop Cennection alebo Terminal-server. Nie je podporovaný RemoteApp. Viac informácií o práci s terminal serverom.

r

Program prestane pracovať alebo vyhlási chybu, spravidla „Path File Access Error“ (chyba, ktorá vzniká pri zamykaní záznamov pri databáze ACCESS) alebo program „zmrzne“ pri prechode do nového roka alebo pri vykonávaní programovej kontroly.

V jedenej databáze v sieti pracuje 5 a viac používateľov súčasne. Za používanie databázy sa považuje už prihlásenie používateľa. Nerozlišuje sa ani, či viacerí robia v jednej alebo rôznych evidenciách, nakoľko väčšina evidencií je funkčne prepojená.

Na OMEGU SQL je možné prejsť, aj keď nie je splnený žiaden z vyššie uvedených dôvodov, najmä pre zvýšenie stability programu, vyššiu bezpečnosť údajov, ochranu údajov v databáze pred skopírovaním, zníženie prenosu dát v počítačovej sieti, nastavenie automatického zálohovania.
 
Výhody SQL formátu

Dôležitým rozdielom je, že pri SQL sú z jednotlivých programov OMEGA (klientov) posielané požiadavky na SQL server a ten ako jediný vykonáva zmeny v databáze a ako jediný z nej číta údaje. Pri ACCESS formáte každý spustený program (prihlásený používateľ) pracuje priamo s celou databázou.

Rozhodnutie prejsť na SQL formát vám uľahčia jeho výhody a rozdiely oproti ACCESS formátu.

 

 • Stabilita údajov: S databázou na SQL serveri program funguje systémom klient–server. Pri súčasnej práci aj viac než 4 používateľov tak nevznikajú kolízie pri požiadavkách na tú istú časť databázy a teda nehrozí strata údajov.
 • Bezpečnosť: Databáza vo formáte Access musí byť po sieti plne prístupná všetkým používateľom OMEGY, čo nemusí byť bezpečné (možnosť skopírovania databázy). Naproti tomu SQL server stráži prístup do databázy a je možné ho nastaviť tak, aby databázu „videl“ iba program OMEGA a nie samotný používateľ.
 • Zaťaženie siete: Aj pri drobnej zmene v databáze Access sa medzi pamäťou počítača a súborom po sieti presúva celý jeden blok databázy. Pri SQL serveri sa po sieti prenesie iba príkaz na zápis a SQL server ho vykoná na vzdialenom počítači. Cez sieť sa tak presúva oveľa menší objem dát.
 • Rýchlosť: Databáza SQL môže byť mierne pomalšia oproti databáze Access, záleží to však od výkonnosti servera a rýchlosti diskov.
 • Počet používateľov: SQL server zvládne omnoho viac používateľov (5 a viac) ako databáza formátu Access (maximálne 4) a to pri vyššej spoľahlivosti a bezpečnosti dát.
 • Veľkosť databázy: Z praxe je reálne použiteľná bezporuchová hranica Access databázy okolo 100 MB. SQL Server má maximálnu veľkosť databázy v terabytoch, čo je z pohľadu programu OMEGA nedosiahnuteľná hranica.
 • Cena hardvéru a softvéru: Pre Access databázy netreba žiadny ďalší hadrvér ani softvér, stačí umiestniť databázu na ten počítač v sieti, ktorý má najlepší (najrýchlejší) harddisk. Pre fungovanie SQL servera treba použiť samostatný program SQL server (nie je súčasťou inštalácie OMEGY) na výkonnom počítači (serveri). Pre nižší počet používateľov a menšom zaťažení OMEGY, postačuje bezplatná verzia programu SQL server (verzia Express), pre vyššie zaťaženie odporúčame platenú verziu SQL servera, ktorá dokáže viac využiť hardvérové možnosti (pamäť a procesory servera).
 • Licencia OMEGA: Cena licencie programu (modulov) je závislá od počtu počítačov, na ktorých sa program využíva. Pre prácu s databázou v SQL formáte nie je potrebná žiadna špeciálna verzia programu.
 • Nároky na spravovanie: Pri databáze vo formáte Access nie sú žiadne, netreba nič inštalovať ani nastavovať. Pri SQL serveri je vhodné mať správcu, ktorý nainštaluje a spravuje SQL server (hlavne vo väčších firmách, ktoré majú vyššie nároky na bezpečnosť a zálohovanie údajov).
 • Ďalšie výhody SQL riešenia: SQL Server poskytuje oproti Accessu ďalšie možnosti a nástroje, ktoré dokáže využiť správca servera – napr. nastavovanie bezpečnosti, automatické zálohovanie priamo na serveri, sledovanie výkonnosti a následná optimalizácia samotnej databázy alebo hardvéru a ďalšie.

Potrebujete poradiť alebo objednať program OMEGA SQL?

Kontaktujte HOTLINE programu OMEGA na čísle 041/707 10 21 alebo vyplňte formulár.

Naši pracovníci zhodnotia Vaše potreby, navrhnú možnosti riešenia a odporučia Vám, ako postupovať ďalej.

KROS
O nás
Blog
Kontakty