Menu

Nákup automobilu, ktorý bol čiastočne uhradený z vlastných prostriedkov a čiastočne uhradený spotrebným úverom

V marci 2022 daňovník – platiteľ DPH kúpil osobný automobil v sume 12 458,85 eur s DPH. Faktúru za nákup auta čiastočne uhradil z vlastných prostriedkov v sume 5 458,85 eur. Na zvyšnú sumu použil spotrebný úver, ktorý banka uhradila priamo na účet dodávateľa – predajcu   auta.

Sumu úveru vo výške 7 000 eur zaevidujte ako samostatný záväzok – s typom dokladu Úver. Celkovú sumu úroku v sume 1 685,50 eur zaevidujte  s typom dokladu Iný záväzok.

Zaevidovanie došlej faktúry za nákup auta

 • Pridajte nový záväzok,
 • vyplňte číslo faktúry, partnera a dátumy,
 • typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a doplňte sumu,
 • stĺpec PD je Nákup DM, doplňte  prípadne členenie,
 • záväzok uložte.
 • Vo formulári evidencie DPH je doplnený oddiel KV B2.

Čiastočná úhrada záväzku v peňažnom denníku

 • V časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom s tromi bodkami vstúpte do záväzkov a vyberte uhrádzanú faktúru,
 • vo formulári Úhrada dokladu prepíšte sumu na 5 458,85 eur,
 • doklad uložte.

Zvyšnú sumu faktúry, ktorú uhradila banka úverom na účet predajcu auta, zaevidujte priamo na záväzku.

 • Nastavte sa na konkrétnu faktúru a kliknite na Oprav,
 • na záložke Vyrovnanie pridajte ďalšiu úhradu,
 • vyplňte Dátum vyrovnania a Typ vyrovnania vyberte Úhrada. Doplňte Sumu a Doklad vyrovnania,
 • záväzok uložte.

Zaevidovanie spotrebné úveru

Celkovú sumu úveru (istiny) zaevidujte v záväzkoch

 • Pridajte nový záväzok, vyplňte číslo záväzku, partnera a dátumy,
 • typ dokladu vyberte Úver – Prijatý úver, vyplňte predmet fakturácie a sumu istiny,
 • stĺpec PD je Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane, prípadne doplňte členenie,
 • záväzok uložte.

Zaevidovanie úroku

 • Pridajte nový záväzok, vyplňte číslo záväzku, partnera a dátumy,
 • typ dokladu vyberte Iný záväzok a vyplňte predmet fakturácie,
 • v poli % DPH vyberte N a sumu úroku doplňte do Základu,
 • stĺpec PD  sú Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane, prípadne doplňte členenie,
 • záväzok uložte.

Mesačnú splátku úveru zaúčtujte v peňanžom denníku ako čiastočné úhrady obidvoch záväzkov = istina + úrok.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty