Menu

Vyskúšajte nový online Priebeh výstavby

Zjednodušte si prácu pomocou nového online riešenia, s ktorým môžete pripomienkovať
a schvaľovať priebeh výstavby aj na diaľku.

Vyskúšať zadarmo

Vyberte si možnosť, ktorá vám vyhovuje

Priebeh výstavby

Z
Máte už dosť exportov a importov rôznych podkladov
Z
Spolupracujete s viacerými osobami nad súpisom prác
Z
Chcete priebežne sledovať a odsúhlasovať splátky online
Z
Potrebujete prístup k informáciám z akéhokoľvek miesta
Z
Chcete pracovať nad celou stavbou, nie po objektoch

Čerpanie

Z
Využívate súčasne modul Výrobná faktúra, Sledovanie stavby, Manažérske prehľady alebo OFERTA
Z
Vkladáte položky priamo do čerpania, evidujete zádržné a pozastávky
Z
Používate funkcie na automatické vytvorenie zmenových/zostatkových rozpočtov 
Z
Vytvárate vlastné výstupy 
Z
Pracujete v čerpaní so subdodávateľmi a výberovými konaniami
Z
Máte čerpanie prepojené na iné informačné systémy

Na základe spätnej väzby od zákazníkov Priebeh výstavby neustále zlepšujeme.

Čoskoro pribudnú nové funkcie

N

Konfigurovanie exportných zostáv

N

Podpora nových exportov

N

Ručné zamykanie období

N

Podpora tvorby dodatkov a zmien počas výstavby

Porovnanie online aplikácie Priebeh výstavby a Čerpania z CENKROS 4

Online
Podrobné porovnanie Priebehu výstavby a ČerpaniaPriebeh výstavbyČerpanie
Splátky (obdobia)
Vytváranie a mazanie
Popis splátky (obdobia)
Možnosť meniť položku v priebehu čerpania
Zdieľanie iným osobám
Schvaľovanie období investorom
Ručné zamykanie období
Zadávanie výkonov po položkách
Percentom
Množstvom
Výkazom výmer z rozpočtu
Pomocou nového výkazu výmer
Cenou
Dočerpaním do 100%
Hromadné zadávanie výkonov
Percentom
Percentom zostatku
Cenou
Dočerpaním do 100%
Výmazy
Položiek
Dielov
Objektov
Výmaz do koša
Aktualizácia podľa
Rozpočtu
Cenníkovej databázy
Splátky (obdobia)
Práca s položkami
Krok spať po editácii výkonu
Farebné príznaky položiek
Komentáre nad položkami
Uzavretie položky
Vkladanie nových položiek priamo do čerpania
Zobrazenie rozborov položky
Plné popisy a poznámky položiek
Evidencia subdodávateľov na položkách
Výstupy
Podklady pre fakturáciu (Excel)
Vytvorenie predpisu pre výkony; predpisy podľa subdodávateľov (Excel)
Export faktúry
Výstupy s logom
Sumárne výstupy za viac období
Čerpanie položky po obdobiach
Výstupy s dvoma menami
Výstupy v angličtine
Tvorba vlastných exportných zostáv
Ostatné
Oceňovacie podklady
Rôzne pohľady
Prehľad priebehu výstavby v grafoch
Práca nad jednou tabuľkou
Prehľad čerpania celej stavby
Vytvorenie zmenového rozpočtu
Vytvorenie zostatkového rozpočtu
Zádržné a pozastávky
Čerpanie VRN na Krycom liste
Prehľad čerpania za viac stavieb
Prepojenie na iné moduly
Prepojenie s Výrobnou faktúrou
Väzba na Sledovanie stavby
Väzba na Manažérske prehľady
Prepojenie čerpania na iné informačné systémy
Uloženie dát čerpania
Počítač/server zákazníka
Server MS Azure (cloud)
Prístup k čerpaniu bez internetu

TIP: Prístupy pre spolupracovníkov pridelené na stavbe v Cenkros 4 sa automaticky neprenesú do Priebehu výstavby. V Priebehu výstavby je potrebné stavbu zdieľať osobitne, pričom ju môžete zdieľať aj spolupracovníkom, ktorí nemajú Cenkros 4. Postačí konto na KROS platforme.

Ak máte otázky neváhajte sa obrátiť na konzultanta pre váš región?

Žilina

  • 041/707 10 31
  • cenkros@kros.sk

Bratislava

  • 02/68 20 82 31
  • cenkros.ba@kros.sk

Košice

  • 055/633 98 71
  • cenkros.ke@kros.sk

Spišská Nová Ves

  • 053/429 76 31
  • cenkros.snv@kros.sk
KROS
O nás
Blog
Kontakty