Menu

Časté otázky pre produkt KROS Priebeh vystavby

L
Ako dočerpať položky po ukončení všetkých prác?
L
Ako pridať nové objekty/dodatky do Priebehu výstavby?
L
Ako si zaregistrovať aplikáciu Priebeh výstavby?
L
Ako vytvoriť splátky čerpania priamo v Priebehu výstavby?
L
Ako nahrať rozpočet stavby do Priebehu výstavby?
L
Ako sa evidujú prirážky v Priebehu výstavby?
L
Ako viem čerpať množstvo pomocou výkaz výmer?
L
Ako zadávať výkony do Priebehu výstavby?
KROS
O nás
Blog
Kontakty